To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Mobiliteitsbudget

Sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget

De sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget is verschillend naargelang van de pijler. We bespreken dit aspect dus per pijler in de volgende vragen:

Tot slot bespreken we de vermelding van het mobiliteitsbudget op de loonfiche en de individuele rekening.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021