To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel

KMO-groeisubsidie en oproepkalender voor 2021

Wat houdt deze steun in?

KMO’s in Vlaanderen kunnen via de KMO-groeisubsidie een tussenkomst krijgen in de loonkost van een nieuw aan te werven werknemer met een strategisch profiel. Deze maatregel vervangt de aanwervingspremie voor kennismanagers.

De bedoeling van deze subsidie is om KMO’s financieel te ondersteunen zodat ze de benodigde kennis kunnen verwerven voor het uitvoeren van een groeitraject (een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject), wanneer ze hiervoor een gespecialiseerde werknemer aanwerven[1].
 

Oproepkalender voor 2021

Op de site van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) staat te lezen dat de kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor 2021 worden drie oproepen voorzien, waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld.

Dit is de oproepkalender:

Oproep 1:

  • indienperiode: 15 maart tot en met 30 april 2021
  • thema’s: internationalisering, digitalisering

 

Oproep 2:

  • indienperiode: 12 juli tot en met 31 augustus 2021
  • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

 

Oproep 3:

  • indienperiode: 1 november tot 31 december 2021
  • thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

 


[1] De KMO-groeisubsidie kan ook toegekend worden wanneer advies wordt ingewonnen bij een externe dienstverlener, maar aangezien het dan niet om een tewerkstellingsmaatregel gaat, gaan we daar in deze fiche niet verder op in. U vindt hierover wel de nodige uitleg op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/08/2021