To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Verbreking van de overeenkomst

Ook bedingen die verbonden zijn met de beëindiging van de overeenkomst, kunnen in de arbeidsovereenkomst voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om een beding dat een opzegtermijn voorziet die langer is dan de door de wet bepaalde termijn[1] of het uitdrukkelijk ontbindend beding.

Indien u juridische bijstand wenst voor het opmaken van deze clausules, aarzel niet uw Legal advisor te raadplegen.

 

 


[1] Enkel in geval van ontslag door de werkgever.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019