To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De telewerkvergoedingen

Kan de forfaitaire telewerkvergoeding met andere forfaits gecombineerd worden?

Op dit moment aanvaarden zowel de fiscus en de RSZ dat de forfaitaire telewerkvergoeding kan gecombineerd worden met een forfait voor het gebruik van de eigen PC en de eigen internetverbinding. Die forfaits bedragen maximaal 20 euro per maand. Die mogelijkheden blijven bestaan.

Maar daarnaast komt er nog een bijkomende mogelijkheid. Voor werknemers die geen gebruik maken van de eigen PC, maar wel van een eigen tweede computerscherm en/of van een printer/scanner, kunt u een bijkomend forfait van 5 euro per maand per gebruikt toestel geven. En dat met een maximum van 10 euro per maand, voor een periode van maximaal 3 jaar.

Een werknemer die geen eigen PC gebruikt, maar wel een eigen tweede computerscherm en de eigen scanner en de eigen printer, heeft dus maximaal recht op 10 euro per maand als forfaitaire vergoeding. Ook al gebruikt de werknemer de drie apparaten bij het telewerken.

 

Samengevat betekent dit dat u de volgende twee types van combinaties mogelijk zijn:

Eerste combinatiemogelijkheid:

  • Een forfaitaire telewerkvergoeding van maximaal 134,71 euro per maand
  • EN een forfaitaire vergoeding van maximaal 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen internetverbinding
  • EN een forfaitaire vergoeding van maximaal 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen PC.

 

Of:

Tweede combinatiemogelijkheid:

  • Een forfaitaire telewerkvergoeding van maximaal 134,71 euro per maand
  • EN een forfaitaire vergoeding van maximaal 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen internetverbinding
  • EN een forfaitaire vergoeding van maximaal 5 euro per maand voor het gebruik van het eigen tweede scherm
  • EN een forfaitaire vergoeding van maximaal 5 euro per maand voor het gebruik van de eigen printer/scanner.
  • De forfaits voor het gebruik van het eigen tweede scherm en de printer scanner, bedraagt maximaal 10 euro per maand en kan maximaal 3 jaar toegekend worden.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022