To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 4. De Europese of aanvullende vakantie

Een aanloopperiode van 3 maand achter de rug hebben

Minstens 3 maanden effectieve of gelijkgestelde prestaties

De werknemer moet gedurende een periode van 3 maanden effectieve arbeidsprestaties hebben verricht of gedurende een even lange periode een arbeidsonderbreking die gelijkgesteld wordt met werkelijke arbeid, hebben gekend.  Dit is de zogenaamde aanloopperiode. Pas nadat de werknemer deze aanloopperiode achter de rug heeft, kan hij aanspraak maken op aanvullende vakantie.

Opmerking: in de laatste week van de aanloopperiode kan de werknemer desgewenst ook al aanvullende vakantie opnemen. Deze bepaling werd voorzien om werknemers waarvan de aanloopperiode op 1 oktober begint de mogelijkheid te geven hun aanvullende vakantie gedurende de laatste week van de maand december van hetzelfde kalenderjaar op te nemen.

De Nationale Arbeidsraad heeft hierbij verduidelijkt dat evenwel niet de bedoeling is de verplichting op te leggen dat na afloop van elke activiteitsperiode van drie maanden een week vakantie wordt genomen. De aanvullende vakantiedagen kunnen worden uitgesteld binnen het lopende kalenderjaar (maar niet daarna!) en kunnen genomen worden in dagen of in periodes van meerdere dagen.

Voorwaarden

De aanloopperiode moet:

  • al dan niet ononderbroken worden verricht;
  • tijdens eenzelfde kalenderjaar;
  • bij één of meer werkgevers.

Deze voorwaarden moeten cumulatief worden vervuld.

Voorbeeld: een werknemer levert arbeidsprestaties van 1 november 2019 tot 1 februari 2020. Hij zal geen recht hebben op Europese vakantie (noch in 2019, noch in 2020), omdat hij niet in eenzelfde kalenderjaar gedurende 3 maanden arbeidsprestaties heeft verricht.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020