To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Wat is de impact van de loonnorm op de loonbonus?

Voor de periode 2021-2022 is de loonnorm vastgesteld op 0,4%.

De loonbonus valt niet onder de loonnorm. De FOD heeft laten weten dat het systeem van de loonbonus vergeleken kan worden moet de stelsels van werknemersparticipaties in het kapitaal en de winst van de vennootschappen en dat deze stelsels uitgesloten zijn van de loonnorm.

De FOD heeft dan ook bevestigd dat de loonbonusplannen niet onder de loonnorm vallen, op voorwaarde dat alle wettelijk voorwaarden voor de toekenning vervuld zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/22/2022