To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Camerabewaking

Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de bewakingscamera’s

De werkgever mag enkel één of meer camera’s op de arbeidsplaats installeren indien hij daarmee bepaalde duidelijk omschreven doeleinden nastreeft, zoals de controle op het werk van de werknemer. De werkgever die dergelijke controle wil uitoefenen, moet de regels met betrekking tot dit toezicht in het arbeidsreglement vermelden.

Securex kan u een bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de bewakingscamera’s bezorgen.  U kunt die bijlage bij uw Legal Advisor bestellen. Hij kan u ook de nodige inlichtingen verstrekken zodat u er zeker van bent dat u de bewakingscamera’s in overeenstemming met de bepalingen van de CAO nr. 68 gebruikt.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/25/2018