To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

Alles weten over fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

De winsten van de nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven en de baten van de beoefenaars van vrije beroepen zijn, onder bepaalde voorwaarden, van belasting vrijgesteld, ten belope van een zeker bedrag per bijkomende personeelseenheid.

Indien u meer inlichtingen wenst over deze fiscale tewerkstellingsmaatregel, klik hier of kijk naar Fiscaal/Info+.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal