To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het verblijfsbeding of woonplaatsbeding

Het verblijfsbeding of woonplaatsbeding is het beding waarin de werknemer er zich toe verbindt in een welbepaalde geografische zone te wonen.

Dit beding moet evenwel steeds in direct verband met de uitoefening van de functie staan en gerechtvaardigd kunnen worden. Bovendien mag het niet te categorisch zijn: een aanpassing of een opheffing ervan moet mogelijk zijn ingevolge bijzondere omstandigheden. Een deel van de rechtspraak wijst echter op basis van het recht op vrijheid van woonplaats en de eerbiediging van de privacy van de werknemer elk woonplaatsbeding af.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019