To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Algemeen overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~46&Lang=NL" target="blank">][<img cAlgemeen overzicht
Hide details for Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintRInterregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest
Hoe weet u welke regionale regelgeving u moet toepassen?
Wat gebeurt er met de activering ingeval de werknemer naar een ander gewest verhuist?
Wat gebeurt er met de doelgroepverminderingen wanneer de werknemer naar een vestigingseenheid in een ander gewest overgeplaatst wordt?
Overgangsmaatregelen voor de begunstigden van een steunmaatregel van een ander gewest
Welke steunmaatregelen in welke gewesten? Vergelijkende tabel
Hide details for Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~43&Lang=NL" target="blaBrussels Hoofdstedelijk Gewest
Hide details for Activeringen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~20&Lang=NL" target="blank">][<img claActiveringen
Hide details for Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleidingJongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding
Lees eerst even dit…
Wat is de aanmoedigingssteun voor opleiding?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke werkgevers komen in aanmerking
Welke opleidingen komen in aanmerking ?
Wat is het bedrag van tussenkomst en wanneer wordt het toegekend?
Hoe moet de financiële tussenkomst en betaling door de werkgever aangevraagd worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Langdurig werkzoekenden - Activa BrusselsLangdurig werkzoekenden - Activa Brussels
Lees even dit…
Wat is de Activa Brussels?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking ?
Welke werknemers zijn vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde?
Welke periodes worden gelijkgesteld met een inactiviteitsperiode?
Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst?
Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?
Hoe verloopt de procedure?
Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer opnieuw in dienst treedt bij een andere werkgever?
Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?
Wat zijn de cumulregels met andere tewerkstellingsmaatregelen?
Wanneer wordt de werkuitkering geweigerd?
Samenvattende tabel: opeenvolgende overeenkomsten en specifieke omstandigheden
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’
Lees even dit…
Wat is de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking ?
Welke werknemers die een verminderde arbeidsongeschiktheid hebben?
Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?
Hoe verloopt de procedure?
Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer opnieuw in dienst treedt bij een andere werkgever?
Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?
Wat zijn de cumulregels met andere tewerkstellingsmaatregelen?
Wanneer wordt de werkuitkering geweigerd?
Samenvattende tabel: opeenvolgende overeenkomsten en specifieke omstandigheden
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~19&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Hide details for Algemene principesAlgemene principes
Doelgroepverminderingen - Algemene principes
Hide details for Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweekCollectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Hide details for Contractuele vervangers in de openbare sectorContractuele vervangers in de openbare sector
Contractuele vervangers in de openbare sector
Hide details for Eerste aanwervingenEerste aanwervingen
Eerste aanwervingen
Hide details for Gesubsidieerde contractuelenGesubsidieerde contractuelen
Gesubsidieerde contractuelen
Hide details for HuispersoneelHuispersoneel
Huispersoneel
Hide details for KunstenaarsKunstenaars
Kunstenaars
Hide details for OnthaaloudersOnthaalouders
Onthaalouders
Hide details for Oudere werknemersOudere werknemers
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering oudere werknemers?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?
Welk voordeel geniet de werkgever?
Hoe verloopt de procedure?
Welke cumulaties zijn toegestaan?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Vast personeel in de HorecasectorVast personeel in de Horecasector
Vast personeel in de Horecasector
Hide details for Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Hide details for Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lees eerst even dit…
Overzichtstabel
Hide details for Phoenix.brussels-premie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~24&Lang=NL" target="blank"Phoenix.brussels-premie
Tijdelijke steunmaatregel ten gevolge van de coronacrisis
800 euro of 500 euro per maand
Aanwervingen tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022
Actiris-attest voor de werknemer
Welke formaliteiten voor u?
Geen cumulatie met andere premies
Wat doet Securex voor u?
Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?
Hide details for Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Hide details for Duitstalige Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~44&Lang=NL" target="blank">][<Duitstalige Gemeenschap
Dit document is alleen beschikbaar in het Frans
Hide details for Federaal [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~28&Lang=NL" target="blank">][<img class="prinFederaal
Hide details for Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen
Inhoudstafel - Algemeen overzicht van de federale tewerkstellingsmaatregelen
Structuur van de tewerkstellingsmaatregelen
Regionalisering
Wat is de structurele vermindering?
Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?
Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek?
Wat zijn de voordelen in geval van herstructurering?
Wat zijn de voordelen voor het vast personeel in de Horeca?
Hide details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~28~~22&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Hide details for  A. Algemene principes A. Algemene principes
Inhoudstafel - Doelgroepverminderingen - Algemene principes
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Op welke verminderingen kan een werkgever die een doelgroepwerknemer aanwerft, aanspraak maken?
Wat zijn de voornaamste doelgroepverminderingen?
Hoe wordt de vermindering berekend in geval van deeltijds werk en/of onvolledige kwartaalprestaties?
Welke arbeidsovereenkomst moet men sluiten?
Wat gebeurt er in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
Wat gebeurt er met de doelgroepverminderingen als de werknemer eerst in een ander gewest is tewerkgesteld?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumulaties zijn toegelaten?
In welke gevallen kan de vermindering ingehouden worden?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweekCollectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Inhoudstafel - Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Lees eerst even dit ...
Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke voorwaarden inzake arbeidsduur moeten vervuld zijn?
Welke voordelen worden toegekend aan de werkgever?
Overzichtstabel van de voordelen
Welke procedure moet men volgen?
Wat is de doelgroepvermindering “Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering” die ingevoerd werd ten gevolge van de coronacrisis?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Contractuele vervangers in de openbare sectorContractuele vervangers in de openbare sector
Wat is de doelgroepvermindering voor de contractuele vervangers?
Hide details for Eerste aanwervingenEerste aanwervingen
Inhoudstafel - Eerste aanwervingen
Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Wanneer gaat het om een eerste werknemer?
Wanneer gaat het om een tweede tot zesde werknemer?
Wanneer begint de doelgroepvermindering te lopen?
Wat zijn de toepasselijke regels bij een technische bedrijfseenheid?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?
Heeft de werkgever recht op een tussenkomst in de kosten van een erkend sociaal secretariaat?
Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen vanaf 2017
Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen in 2016
Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen in 2015
Overzichtstabel van de voordelen voor aanwervingen tot 31 december 2014
Welke arbeidsovereenkomst?
Welke procedure moet de werkgever naleven?
Wat indien de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van het statuut van de werkgever?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)
Inhoudstafel - Gesubsidieerde contractuelen
Wat houdt de doelgroepvermindering voor de gesubsidieerde contractuelen in?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke voordelen worden dankzij de doelgroepvermindering toegekend?
Welke arbeidsovereenkomst moet u sluiten?
Welke procedure moet u volgen?
Wat gebeurt er bij wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumuls zijn toegestaan?
Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for HerstructureringenHerstructureringen
Lees eerst even dit …
Hide details for HuispersoneelHuispersoneel
Inhoudstafel - Huispersoneel
Lees eerst even dit…
Waarover gaat het?
Voor welke werkgever?
Voor welke werknemer?
Wat zijn de voordelen op het vlak van de sociale zekerheid?
Welke formaliteiten moeten er vervuld worden om de doelgroepvermindering te bekomen?
Wat zijn de voordelen op fiscaal vlak?
Welke procedure moet worden gevolgd om de fiscale aftrek te verkrijgen?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for KunstenaarsKunstenaars
Inhoudstafel - Kunstenaars
Wat houdt de doelgroepvermindering voor de kunstenaars in?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke voordelen worden toegekend in het kader van de doelgroepvermindering?
Welke procedure moet u volgen?
Wat gebeurt er bij wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumuls zijn toegestaan?
Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for MentorsMentors
Lees eerst even dit…
Voor welke werkgevers?
Wie kan als mentor worden beschouwd?
Om welke stages of opleidingen gaat het?
Welke verbintenis moet de werkgever aangaan?
Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?
Wat zijn de formaliteiten?
Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for OnthaaloudersOnthaalouders
Inhoudstafel - Onthaalouders
Lees eerst even dit …
Wat is de doelgroepvermindering voor onthaalouders?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke voordelen worden toegekend in het kader van de doelgroepvermindering?
Welke procedure moet u volgen?
Wat gebeurt er bij wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumuls zijn toegestaan?
Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Vast personeel in de horecasectorVast personeel in de horecasector
Inhoudstafel - Vast personeel in de horecasector
Lees eerst even dit …
Wat is de doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de horeca?
Voor welke werkgevers?
Voor welke werknemers?
Welke voordelen worden in het kader van de doelgroepvermindering toegekend?
Welke arbeidsovereenkomst moet worden gesloten?
Welke procedure moet worden gevolgd?
Wat gebeurt er bij wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumuls zijn toegestaan?
Wanneer wordt de doelgroepvermindering geweigerd?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Alles weten over fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Hide details for Structurele vermindering van werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~28~~1Structurele vermindering van werkgeversbijdragen
Inhoudstafel - Structurele vermindering van werkgeversbijdragen
Wat is de structurele vermindering?
Voor welke werkgevers?
Voor welke werknemers?
De drie basiscategorieën
Hoe wordt het voordeel berekend?
De berekening van het theoretisch verminderingsbedrag
De berekening van het reële verminderingsbedrag
Welke cumulatie is mogelijk?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Wat doet Securex voor u?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Franstalig Waals Gewest  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~30&Lang=NL" target="blank">][Franstalig Waals Gewest
Hide details for Autres aides [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~30~~2&Lang=NL" target="blank">][<img clasAutres aides
Quelles sont les mesures transitoires ?
Hide details for Overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~30~~8&Overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen
Overgang naar een nieuw beleid inzake tewerkstellingsmaatregelen
Samenvattende tabel van de steun- en overgangsmaatregelen
Hide details for Vlaams Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~31&Lang=NL" target="blank">][<img class=Vlaams Gewest
Hide details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~30&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Hide details for Algemene principesAlgemene principes
Doelgroepverminderingen - Algemene principes
Hide details for Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweekCollectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Hide details for Contractuele vervangers in de openbare sectorContractuele vervangers in de openbare sector
Contractuele vervangers in de openbare sector
Hide details for Eerste aanwervingenEerste aanwervingen
Eerste aanwervingen
Hide details for Gesubsidieerde contractuelenGesubsidieerde contractuelen
Gesubsidieerde contractuelen
Hide details for HuispersoneelHuispersoneel
Huispersoneel
Hide details for Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016
Inhoudstafel - Jonge werknemers
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering jonge werknemers en welke jongeren openen het recht op deze vermindering?
Welke werkgevers kunnen aanspraak maken op de doelgroepvermindering?
Welke voordelen zijn er voor de laaggeschoolde jongeren?
Welke voordelen en overgangsmaatregelen zijn er nog voor de middengeschoolde jongeren?
Wat als een werkgever een jonge werknemer opnieuw in dienst neemt?
Wat zijn de formaliteiten om de doelgroepvermindering te bekomen?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumulaties zijn toegelaten?
In welke gevallen kan de vermindering ingehouden worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for KunstenaarsKunstenaars
Kunstenaars
Hide details for LeerlingenLeerlingen
Inhoudstafel - Leerlingen
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering leerlingen en welke leerlingen openen het recht op deze vermindering?
Welke werkgevers kunnen aanspraak maken op de doelgroepvermindering?
Welke voordelen zijn er voor leerlingen?
Wat zijn de formaliteiten om de doelgroepvermindering te bekomen?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
In welke gevallen kan de vermindering ingehouden worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for MentorsMentors
Mentors
Hide details for OnthaaloudersOnthaalouders
Onthaalouders
Hide details for Oudere werknemersOudere werknemers
Inhoudstafel - Oudere werknemers
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering oudere werknemers?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?
Welk voordeel geniet de werkgever?
Welke overgangsmaatregelen gelden er voor 55-plussers?
Wat als een werkgever een oudere werknemer opnieuw in dienst neemt?
Hoe verloopt de procedure?
Welke cumulaties zijn toegestaan?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Vast personeel in de HorecasectorVast personeel in de Horecasector
Vast personeel in de Horecasector
Hide details for Overige steunmaatregelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~31&Lang=NL" target="blankOverige steunmaatregelen
Hide details for Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekendenAanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden
Inhoudstafel - Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden
Waarom deze maatregel?
Welke werkgevers kunnen aanspraak maken op de premie?
Voor welke werknemers wordt de premie toegekend?
Hoeveel bedraagt de premie?
Kan de premie met andere tewerkstellingsmaatregelen gecumuleerd worden?
Hoe en binnen welke termijn moet de werkgever de premie aanvragen?
Wat indien de arbeidsovereenkomst eindigt vóór het einde van de vereiste tewerkstellingsperiodes?
Kan de premie geschorst of teruggevorderd worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in KMO'sFiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in KMO's
Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Hide details for KMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profielKMO-groeisubsidie voor werknemers met een strategisch profiel
KMO-groeisubsidie en oproepkalender voor 2021
Wat is een strategisch profiel?
Welke ondernemingen komen in aanmerking?
Hoeveel bedraagt de subsidie?
Hoe moet de subsidie aangevraagd worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgeversVlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
Lees eerste even dit…
Welke werknemers openen het recht op de VOP?
Welke werkgevers worden beoogd?
Hoeveel bedraagt de VOP?
Wanneer kan het recht op de VOP behouden worden en wanneer kan de werkgever een hogere tegemoetkoming krijgen?
Wat is het fiscaal stelsel van toepassing op de VOP?
Wat zijn de formaliteiten?
Wat zijn de cumulregels?
Toezicht en sancties
Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?
Hide details for Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Hide details for Vlaamse maatregelen - Overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~33&Lang=NL" targetVlaamse maatregelen - Overzicht
Lees eerst even dit…
Overzichtstabel