To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aantal documenten dat u kunt bekijken, hangt af van uw profiel. Voor meer informatie klik hier.


Can be sorted ascending or descending
Hide details for Tijdelijke werkloosheid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=48~~1&Lang=NL" target="blank">][<Tijdelijke werkloosheid
Hide details for 0. Overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~1&Lang=NL" target="blank">][<img clas0. Overzicht
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken?
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer?
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis?
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting?
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out?
Hide details for 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~8&Lang=NL" target="blank">][1. Algemene principes
Lees eerst even dit…
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Wat indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met een andere schorsingsoorzaak?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?
Wat moet u weten over de elektronische kennisgeving aan de RVA?
Wat is de te volgen procedure?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Hide details for 2. Wegens economische oorzaken  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~2&Lang=NL" target=2. Wegens economische oorzaken
Hide details for Stelsel voor arbeidersStelsel voor arbeiders
Lees eerst even dit…
Wat is het gebrek aan werk wegens economische oorzaken?
Op welke werknemers is deze reglementering toepasselijk?
Wat zijn de verschillende schorsingsmogelijkheden?
Hoe lang kan de tijdelijke werkloosheid maximaal duren?
Wanneer kan een nieuwe periode van schorsing ingevoerd worden?
Welke schorsingsoorzaken worden met een effectieve werkhervatting gelijkgesteld?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Aan wie moet de werkgever een kennisgeving van tijdelijke werkloosheid bezorgen?
Kennisgeving aan de arbeiders
Kennisgeving aan het werkloosheidsbureau van de RVA
Kennisgeving aan de overlegorganen in de onderneming
Kan je het schorsingsregime tijdens de looptijd wijzigen?
Kan je het werkloosheidsregime voor het verstrijken van de voorziene duur beëindigen?
Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?
Te volgen procedure - Wat moet de werknemer doen?
Te volgen procedure - Waar kunnen deze formulieren bekomen worden en hoe de elektronische aangifte verrichten?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?
Waar dient u op te letten?
Wanneer is de werkgever een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Stelsel voor bediendenStelsel voor bedienden
Lees eerst even dit …
Welke werkgevers worden beoogd?
Hoe kan een onderneming een daling van het omzetcijfer, van de productie of van de bestellingen bewijzen?
Hoe moet een onderneming de economische werkloosheid voor arbeiders bewijzen?
Hoe moet een onderneming het bestaan van onvoorziene omstandigheden bewijzen?
Hoe ziet de ondernemings-CAO of het ondernemingsplan eruit?
Voorafgaande kennisgeving aan de RVA via het formulier C106A
Voor welke werknemers kan de economische werkloosheid ingevoerd worden?
Welke schorsingsregelingen bestaan er?
Welke regels moet de werkgever in acht nemen voor de dagen van economische werkloosheid?
Wat is de procedure tot invoering van de economische werkloosheid voor bedienden?
Kennisgeving aan de bedienden
Kennisgevingen aan het werkloosheidsbureau van de RVA
Kennisgeving aan de overlegorganen in de onderneming
Mag de lopende schorsingsregeling nog gewijzigd worden ?
Mag de werkgever een einde maken aan de werkloosheidsregeling voor het verstrijken van de voorziene duur?
Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?
Te volgen procedure - Wat moet de bediende doen?
Te volgen procedure - Waar kan men de formulieren verkrijgen en hoe de elektronische aangifte verrichten?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst?
Welke gelijkstellingen mogen worden toegepast?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Wegens technische stoornis [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~3&Lang=NL" target="b3. Wegens technische stoornis
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis?
Op welke werknemers is deze reglementering van toepassing?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Hebben de werknemers in geval van technische stoornis recht op loon?
Aan wie moet de werkgever een kennisgeving van tijdelijke werkloosheid bezorgen?
Wat is de te volgen procedure ?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?
Waar dient u op te letten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 4. Wegens slecht weer [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~4&Lang=NL" target="blank">][4. Wegens slecht weer
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer?
Op welke werknemers is deze reglementering van toepassing?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Aan wie moet de werkgever een kennisgeving van tijdelijke werkloosheid bezorgen?
Kennisgeving aan de werknemers
Kennisgeving aan de RVA
Wat is de te volgen procedure?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Moet de werkgever een supplement op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betalen?
Waar dient u op te letten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 5. Wegens collectieve sluiting [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~5&Lang=NL" target="5. Wegens collectieve sluiting
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting?
Op welke werknemers is deze reglementering van toepassing?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Wat is de te volgen procedure ?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Waar dient u op te letten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 6. Wegens staking of lock-out [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~6&Lang=NL" target="b6. Wegens staking of lock-out
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out?
Wat kan de werkgever doen om de staking te vermijden?
Op welke werknemers is de tijdelijke werkloosheid van toepassing?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Worden stakers en niet-stakers op dezelfde manier behandeld?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Wat is de te volgen procedure ?
Waar dient u op te letten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 7. Wegens overmacht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=48~~1~~7&Lang=NL" target="blank">][<i7. Wegens overmacht
Lees eerst even dit…
Wat is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
Op welke werknemers is deze reglementering van toepassing?
Op welke dagen kan een werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden?
Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen?
Wat is de te volgen procedure ?
Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?
Hoe wordt de werknemer vergoed in het geval van medische overmacht?
Waar dient u op te letten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?