To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for 1. Het recht op vakantie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~2&Lang=NL" target="blank">][1. Het recht op vakantie
Vakantiejaar en vakantiedienstjaar
Wie valt er onder het toepassingsgebied van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie?
Hoe lang duurt de jaarlijkse vakantie voor bedienden?
Hoe lang duurt de jaarlijkse vakantie voor arbeiders?
Hoe wordt de vakantie van deeltijdse werknemers bepaald?
Welke niet-gewerkte dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld?
Welke oplossingen zijn er voor werknemers met een gedeeltelijk recht op vakantie of zonder recht op vakantie?
Wie heeft recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen in geval van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie?
Wat is jeugdvakantie?
Wat is seniorvakantie?
Hoe worden de data van de jaarlijkse vakantie bepaald?
Kan men zijn vakantie naar het volgende jaar overdragen?
Wat moet er gebeuren indien de werknemer zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn vakantiedagen op te nemen voor 31 december?
Wat gebeurt er indien de vakantie samenvalt met een andere schorsing?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 2. Het vakantiegeld in dienst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~3&Lang=NL" target="blan2. Het vakantiegeld in dienst
Lees eerst even dit…
Waaruit bestaat het vakantiegeld?
Wanneer wordt het vakantiegeld betaald?
Hoe wordt het vakantiegeld van de arbeiders berekend?
Hoe wordt het vakantiegeld van de bedienden berekend?
Welke loonselementen worden in aanmerking genomen voor de berekening van het vakantiegeld van de bedienden?
Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van wijziging van uurrooster?
Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van wijziging van statuut?
Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van langdurige ziekte?
Wat gebeurt er met het vakantiegeld in geval van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof?
Hoe wordt het vakantiegeld op sociaal vlak behandeld?
Hoe wordt het vakantiegeld op fiscaal vlak behandeld?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)  [<a href="/lex-go.nsf/PrintRefere3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)
Lees eerst even dit…
Wat is het vertrekvakantiegeld?
Wanneer is het vertrekvakantiegeld verschuldigd?
Hoeveel bedraagt het vertrekvakantiegeld?
Welke loonselementen worden in aanmerking genomen voor de berekening van het vertrekvakantiegeld?
Hoe wordt het vertrekvakantiegeld berekend in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ?
Hoe wordt het vertrekvakantiegeld berekend in geval van een vermindering van de arbeidsduur van de werknemer?
Hoe wordt het vertrekvakantiegeld op sociaal vlak behandeld?
Hoe wordt het vakantiegeld op fiscaal vlak behandeld?
Welke vermeldingen moeten op het vakantieattest voorkomen?
Wat verstaan we onder regularisatie?
Hoe wordt een regularisatie berekend?
Hoe wordt het vakantiegeld in dienst op het moment van regularisatie op sociaal vlak behandeld?
Hoe wordt het vakantiegeld in dienst op het moment van regularisatie op fiscaal vlak behandeld?
Wat zijn de toepasselijke sancties?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for 4. De Europese of aanvullende vakantie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~5&Lang=NL" tar4. De Europese of aanvullende vakantie
Lees eerst even dit…
Wie heeft recht op aanvullende vakantie?
Een activiteit aanvatten of hervatten in dienst van één of meerdere werkgevers
Een aanloopperiode van 3 maand achter de rug hebben
Zijn wettelijke vakantiedagen hebben opgebruikt
Hoe lang duurt de aanvullende vakantie?
Welke regels zijn van toepassing op het aanvullend vakantiegeld voor arbeiders?
Welke regels zijn van toepassing op het aanvullend vakantiegeld voor bedienden?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?