To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aantal documenten dat u kunt bekijken, hangt af van uw profiel. Voor meer informatie klik hier.


Can be sorted ascending or descending
Show details for Mantelzorgverlof  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=47~~5&Lang=NL" target="blank">][<img clMantelzorgverlof
Show details for Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=47~~2&Lang=Verlof voor het verlenen van palliatieve zorg