To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for 1. Het recht op vakantie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~2&Lang=NL" target="blank">][1. Het recht op vakantie
Show details for 2. Het vakantiegeld in dienst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~3&Lang=NL" target="blan2. Het vakantiegeld in dienst
Show details for 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)  [<a href="/lex-go.nsf/PrintRefere3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)
Show details for 4. De Europese of aanvullende vakantie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=72~~5&Lang=NL" tar4. De Europese of aanvullende vakantie