To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class="priAlgemeen
Hide details for Alternerende opleiding [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~8&Lang=NL" target="blank">][<iAlternerende opleiding
Show details for Beroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a hreBeroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hide details for Jongeren in opleiding - Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~8~~1&LangJongeren in opleiding - Algemene principes
Algemene bepalingen van toepassing op alle stage- en leerovereenkomsten
Welke voordelen heeft het sluiten van een leer- of stageopleidingsovereenkomst?
Wat zijn de start- en stagebonus in Vlaanderen en in de Duitstalige gemeenschap?
Wat zijn de Waalse premies voor ondernemingen, zelfstandigen en leerlingen?
Wat zijn de Brusselse premies voor jongeren en mentors?
Hoe wordt de opleidingsvergoeding op sociaal vlak behandeld?
Moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden en moet het loon in de personenbelasting aangegeven worden?
Moet er een Dimona-aangifte gebeuren voor de jongeren in opleiding?
Mogen de jongeren in opleiding als student werken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&CaJongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut
Show details for Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd) [<a href="/lex-goStageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)
Show details for (Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Ope(Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap
Show details for Werkzoekenden [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~25&Lang=NL" target="blank">][<img classWerkzoekenden