To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class="priAlgemeen
Hide details for Alternerende opleiding [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~8&Lang=NL" target="blank">][<iAlternerende opleiding
Show details for Beroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a hreBeroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Jongeren in opleiding - Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~8~~1&LangJongeren in opleiding - Algemene principes
Hide details for Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&CaJongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut
Eenvormig socialezekerheidsstatuut voor jongeren in opleiding
Wat zijn de definities van leerling en van alternerende opleiding?
Waaruit bestaat het eenvormig socialezekerheidsstatuut?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd) [<a href="/lex-goStageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)
Show details for (Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Ope(Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap
Show details for Werkzoekenden [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~25&Lang=NL" target="blank">][<img classWerkzoekenden