To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~46&Lang=NL" target="blank">][<img cAlgemeen overzicht
Hide details for Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~43&Lang=NL" target="blaBrussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Activeringen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~20&Lang=NL" target="blank">][<img claActiveringen
Show details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~19&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Show details for Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's
Show details for Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hide details for Phoenix.brussels-premie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43~~24&Lang=NL" target="blank"Phoenix.brussels-premie
Tijdelijke steunmaatregel ten gevolge van de coronacrisis
800 euro of 500 euro per maand
Aanwervingen tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022
Actiris-attest voor de werknemer
Welke formaliteiten voor u?
Geen cumulatie met andere premies
Wat doet Securex voor u?
Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?
Show details for Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~43Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Show details for Duitstalige Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~44&Lang=NL" target="blank">][<Duitstalige Gemeenschap
Show details for Federaal [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~28&Lang=NL" target="blank">][<img class="prinFederaal
Show details for Franstalig Waals Gewest  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~30&Lang=NL" target="blank">][Franstalig Waals Gewest
Show details for Vlaams Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~31&Lang=NL" target="blank">][<img class=Vlaams Gewest