To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class="priAlgemeen
Hide details for Alternerende opleiding [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~8&Lang=NL" target="blank">][<iAlternerende opleiding
Show details for Beroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a hreBeroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Jongeren in opleiding - Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=50~~8~~1&LangJongeren in opleiding - Algemene principes
Show details for Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&CaJongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut
Show details for Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd) [<a href="/lex-goStageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)
Hide details for (Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Ope(Stage)overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap
Lees eerst even dit…
Waarom een alternerende opleiding?
Welk soort overeenkomst sluiten?
Aan welke voorwaarden moet de (stage)overeenkomst voldoen?
Wat zijn de verplichtingen van de onderneming?
Wat zijn de verplichtingen van de leerling?
Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de leerling?
Hoeveel bedraagt de leervergoeding?
Kan de leerling aanspraak maken op andere vergoedingen dan de leervergoeding?
Worden de verplaatsingskosten van de leerling terugbetaald?
Kan de (stage)overeenkomst geschorst worden?
Heeft de leerling recht op vakantie?
Wanneer eindigt de (stage)overeenkomst?
Wat is een erkende onderneming?
Wat is de rol van de trajectbegeleider?
Overzichtstabel
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for Werkzoekenden [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=50~~25&Lang=NL" target="blank">][<img classWerkzoekenden