To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~46&Lang=NL" target="blank">][<img cAlgemeen overzicht
Show details for Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~43&Lang=NL" target="blaBrussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Duitstalige Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~44&Lang=NL" target="blank">][<Duitstalige Gemeenschap
Show details for Federaal [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~28&Lang=NL" target="blank">][<img class="prinFederaal
Show details for Franstalig Waals Gewest  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~30&Lang=NL" target="blank">][Franstalig Waals Gewest
Hide details for Vlaams Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~31&Lang=NL" target="blank">][<img class=Vlaams Gewest
Hide details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~30&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Show details for Algemene principesAlgemene principes
Show details for Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweekCollectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Show details for Contractuele vervangers in de openbare sectorContractuele vervangers in de openbare sector
Show details for Eerste aanwervingenEerste aanwervingen
Show details for Gesubsidieerde contractuelenGesubsidieerde contractuelen
Show details for HuispersoneelHuispersoneel
Show details for Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016
Show details for KunstenaarsKunstenaars
Show details for LeerlingenLeerlingen
Show details for MentorsMentors
Show details for OnthaaloudersOnthaalouders
Hide details for Oudere werknemersOudere werknemers
Inhoudstafel - Oudere werknemers
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering oudere werknemers?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?
Welk voordeel geniet de werkgever?
Welke overgangsmaatregelen gelden er voor 55-plussers?
Wat als een werkgever een oudere werknemer opnieuw in dienst neemt?
Hoe verloopt de procedure?
Welke cumulaties zijn toegestaan?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for Vast personeel in de HorecasectorVast personeel in de Horecasector
Show details for Overige steunmaatregelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~31&Lang=NL" target="blankOverige steunmaatregelen
Show details for Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Show details for Vlaamse maatregelen - Overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~33&Lang=NL" targetVlaamse maatregelen - Overzicht