To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Algemeen overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~46&Lang=NL" target="blank">][<img cAlgemeen overzicht
Show details for Brussels Hoofdstedelijk Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~43&Lang=NL" target="blaBrussels Hoofdstedelijk Gewest
Show details for Duitstalige Gemeenschap [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~44&Lang=NL" target="blank">][<Duitstalige Gemeenschap
Show details for Federaal [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~28&Lang=NL" target="blank">][<img class="prinFederaal
Show details for Franstalig Waals Gewest  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~30&Lang=NL" target="blank">][Franstalig Waals Gewest
Hide details for Vlaams Gewest [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=2~~31&Lang=NL" target="blank">][<img class=Vlaams Gewest
Hide details for Doelgroepverminderingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~30&Lang=NL" target="blank"Doelgroepverminderingen
Show details for Algemene principesAlgemene principes
Show details for Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweekCollectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek
Show details for Contractuele vervangers in de openbare sectorContractuele vervangers in de openbare sector
Show details for Eerste aanwervingenEerste aanwervingen
Show details for Gesubsidieerde contractuelenGesubsidieerde contractuelen
Show details for HuispersoneelHuispersoneel
Hide details for Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016Jonge werknemers in dienst vanaf 1 juli 2016
Inhoudstafel - Jonge werknemers
Doelgroepverminderingen en regionalisering
Wat is de doelgroepvermindering jonge werknemers en welke jongeren openen het recht op deze vermindering?
Welke werkgevers kunnen aanspraak maken op de doelgroepvermindering?
Welke voordelen zijn er voor de laaggeschoolde jongeren?
Welke voordelen en overgangsmaatregelen zijn er nog voor de middengeschoolde jongeren?
Wat als een werkgever een jonge werknemer opnieuw in dienst neemt?
Wat zijn de formaliteiten om de doelgroepvermindering te bekomen?
Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?
Welke cumulaties zijn toegelaten?
In welke gevallen kan de vermindering ingehouden worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for KunstenaarsKunstenaars
Show details for LeerlingenLeerlingen
Show details for MentorsMentors
Show details for OnthaaloudersOnthaalouders
Show details for Oudere werknemersOudere werknemers
Show details for Vast personeel in de HorecasectorVast personeel in de Horecasector
Show details for Overige steunmaatregelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~31&Lang=NL" target="blankOverige steunmaatregelen
Show details for Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31Structurele vermindering van de werkgeversbijdragen
Show details for Vlaamse maatregelen - Overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=2~~31~~33&Lang=NL" targetVlaamse maatregelen - Overzicht