To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aantal documenten dat u kunt bekijken, hangt af van uw profiel. Voor meer informatie klik hier.


Can be sorted ascending or descending
Show details for Bedrijfswagen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~5&Lang=NL" target="blank">][<img class=Bedrijfswagen
Show details for Consumptiecheque - 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~36&Lang=NL" Consumptiecheque - 1. Algemene principes
Show details for Consumptiecheques - 2. Praktische vragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~37&Lang=NL" Consumptiecheques - 2. Praktische vragen
Show details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~2&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Show details for Eindejaarspremie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~10&Lang=NL" target="blank">][<img clEindejaarspremie
Hide details for Geschenken en geschenkcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~29&Lang=NL" target="blaGeschenken en geschenkcheques
Lees eerst even dit…
Welke voorwaarden moet u naleven om geen bijdragen te moeten betalen?
Onder welke voorwaarden zijn deze geschenken vrij van belasting voor de werknemer?
Zijn de geschenken fiscaal aftrekbaar voor de werkgever?
Moeten de geschenken op de fiscale fiches vermeld worden?
Een bijzonder geval: de huwelijkspremie
Een bijzonder geval: de anciënniteitspremie
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for Het aanvullend pensioen voor werknemers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~30&Lang=NL" Het aanvullend pensioen voor werknemers
Show details for Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~13&Lang=NL" target="blank">][<img class="printicLoon
Show details for Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Show details for Mobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~35&Lang=NLMobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding
Show details for Sport- en cultuurcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~27&Lang=NL" target="blank">]Sport- en cultuurcheques
Show details for Terugbetaling van vervoerskosten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~24&Lang=NL" target="Terugbetaling van vervoerskosten