To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes
Show details for Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen
Show details for De telewerkvergoedingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~41&Lang=NL" target="blank">][De telewerkvergoedingen
Show details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~2&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Show details for Eindejaarspremie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~10&Lang=NL" target="blank">][<img clEindejaarspremie
Show details for Geschenken en geschenkcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~29&Lang=NL" target="blaGeschenken en geschenkcheques
Hide details for Het aanvullend pensioen voor werknemers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~30&Lang=NL" Het aanvullend pensioen voor werknemers
Lees eerst even dit
Wat is een aanvullend pensioen?
Welke soorten aanvullende pensioenen bestaan er?
Waaruit bestaat een aanvullend pensioen?
Welke werknemers genieten van een sectoraal aanvullend pensioen?
Hoe kan de werkgever een ondernemingsplan invoeren?
Kan de werkgever weigeren bij te dragen aan een sectorpensioen?
Moeten alle werknemers deel uitmaken van het ondernemingsplan?
Hebben uitzendkrachten recht op een aanvullend pensioen?
Moeten alle werknemers kunnen genieten van hetzelfde voordeel?
Welke types aanvullende pensioentoezeggingen bestaan er?
Kan de werkgever hogere voordelen toekennen dan deze voorzien in het sectorpensioen?
Hoe weet de werknemer welk kapitaal opgebouwd werd?
Hoe worden de gestorte bijdragen behandeld op sociaal en fiscaal vlak?
Is er een gewaarborgd minimumrendement?
Hoe wordt de uiteindelijke uitkering behandeld op sociaal en fiscaal vlak?
Wanneer kan de werknemer het aanvullend pensioen opvragen?
Wat gebeurt er als de werknemer de onderneming verlaat?
Wat gebeurt er als de werknemer met SWT (brugpensioen) vertrekt?
Kan ik iemand individueel een aanvullend pensioen aanbieden?
Welke invloed heeft het eenheidsstatuut op het aanvullend pensioen?
Show details for Kosten eigen aan de werkgever [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~40&Lang=NL" target="blaKosten eigen aan de werkgever
Show details for Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~13&Lang=NL" target="blank">][<img class="printicLoon
Show details for Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Show details for Mobiliteitsbudget [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~42&Lang=NL" target="blank">][<img cMobiliteitsbudget
Show details for Sport- en cultuurcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~27&Lang=NL" target="blank">]Sport- en cultuurcheques
Show details for Terugbetaling van vervoerskosten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~24&Lang=NL" target="Terugbetaling van vervoerskosten