To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheque (coronapremie) - 1. Algemene principes
Show details for Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=6Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen
Show details for De telewerkvergoedingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~41&Lang=NL" target="blank">][De telewerkvergoedingen
Show details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~2&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Show details for Eindejaarspremie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~10&Lang=NL" target="blank">][<img clEindejaarspremie
Show details for Geschenken en geschenkcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~29&Lang=NL" target="blaGeschenken en geschenkcheques
Show details for Het aanvullend pensioen voor werknemers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~30&Lang=NL" Het aanvullend pensioen voor werknemers
Show details for Kosten eigen aan de werkgever [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~40&Lang=NL" target="blaKosten eigen aan de werkgever
Show details for Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~13&Lang=NL" target="blank">][<img class="printicLoon
Show details for Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Hide details for Mobiliteitsbudget [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~42&Lang=NL" target="blank">][<img cMobiliteitsbudget
Wat is het mobiliteitsbudget?
De drie pijlers van het mobiliteitsbudget in detail
Voor welke werkgevers?
Voor welke werknemers?
Voor welke bedrijfswagens?
Welke procedure moet worden gevolgd?
Initiatief van de werkgever en inlichten van het personeel
Verzoek van de werknemer
Aanvaarding door de werkgever en akkoord tussen de partijen
Gevolgen van de toekenning van een mobiliteitsbudget
Cumulverbod met de terugbetaling van verplaatsingskosten
Wat is het bedrag van het mobiliteitsbudget?
Sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget
Sociale en fiscale behandeling van de eerste pijler: milieuvriendelijke wagen
Sociale en fiscale behandeling van de tweede pijler: duurzame vervoerswijzen
Sociale en fiscale behandeling van de derde pijler: het saldo van het mobiliteitsbudget
Hoe moet het mobiliteitsbudget vermeld worden op de loonfiche en op de individuele rekening?
Wat is de weerslag van het mobiliteitsbudget op de andere loonverplichtingen van de werkgever (opzeggingsvergoeding, gewaarborgd loon,..)?
Hoe lang wordt het mobiliteitsbudget toegekend?
Wat gebeurt er bij overmatig of onrechtmatig gebruik van het mobiliteitsbudget?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer van werkgever verandert?
Wat gebeurt er wanneer de werknemer tegelijk over meerdere bedrijfswagens beschikt?
Wanneer is het mobiliteitsbudget gewoon loon?
Welke sancties worden opgelegd als er geen document werd opgesteld dat de overeenkomst tussen de partijen vastlegt?
Samenvattende tabel van de mobiliteitsbudget
Wat zijn de belangrijkste referenties naar de wetgeving?
Show details for Sport- en cultuurcheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~27&Lang=NL" target="blank">]Sport- en cultuurcheques
Show details for Terugbetaling van vervoerskosten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=66~~24&Lang=NL" target="Terugbetaling van vervoerskosten