To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~10&Lang=NArbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen
Show details for Bedingen in een arbeidsovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~6&Lang=NL" targetBedingen in een arbeidsovereenkomst
Show details for Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~32&LangExtra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca
Show details for Flexi-jobs  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~38&Lang=NL" target="blank">][<img class="Flexi-jobs
Show details for Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=7Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector
Show details for Kunstenaars  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~35&Lang=NL" target="blank">][<img class=Kunstenaars
Show details for PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget  [<a href="/lePAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget
Show details for Stage- en leerovereenkomsten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~26&Lang=NL" target="blanStage- en leerovereenkomsten
Hide details for Studenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~12&Lang=NL" target="blank">][<img class="prStudenten
Hide details for 1. De studentenovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~1&Lang=NL" target="bl1. De studentenovereenkomst
Lees eerst even dit…
Met welke jongeren moet men een overeenkomst voor studenten sluiten?
Welke formaliteiten dient de werkgever na te leven?
Kan men een proefperiode in een studentenovereenkomst voorzien?
Wat zijn de arbeidsvoorwaarden die nageleefd moeten worden?
Hoe moet de werkgever de veiligheid van de student waarborgen?
Heeft de student recht op gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid?
Wat betaal ik aan een student?
Hoe kan men de overeenkomst beëindigen?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for 2. Socialezekerheidsaspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~3&Lang=NL" target="b2. Socialezekerheidsaspecten
Show details for 3. Fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~2&Lang=NL" target="blank">][<3. Fiscale aspecten
Show details for Taalgebruik in de onderneming [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~29&Lang=NL" target="blaTaalgebruik in de onderneming
Show details for Telewerkers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class=Telewerkers
Show details for Uitzendarbeid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~22&Lang=NL" target="blank">][<img classUitzendarbeid
Show details for Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties