To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~10&Lang=NArbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen
Show details for Bedingen in een arbeidsovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~6&Lang=NL" targetBedingen in een arbeidsovereenkomst
Show details for Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~32&LangExtra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca
Show details for Flexi-jobs  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~38&Lang=NL" target="blank">][<img class="Flexi-jobs
Show details for Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=7Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector
Show details for Kunstenaars  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~35&Lang=NL" target="blank">][<img class=Kunstenaars
Show details for PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget  [<a href="/lePAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget
Show details for Stage- en leerovereenkomsten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~26&Lang=NL" target="blanStage- en leerovereenkomsten
Hide details for Studenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~12&Lang=NL" target="blank">][<img class="prStudenten
Show details for 1. De studentenovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~1&Lang=NL" target="bl1. De studentenovereenkomst
Hide details for 2. Socialezekerheidsaspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~3&Lang=NL" target="b2. Socialezekerheidsaspecten
Lees eerst even dit…
Onder welke voorwaarden kan een student aan verminderde bijdragen tewerkgesteld worden?
Wat zijn de bijzonderheden voor de Dimona-aangifte voor studenten?
Kan de Dimona-aangifte gewijzigd worden?
Wat indien de Dimona-aangifte laattijd gebeurt?
Welke uren worden in aanmerking genomen om het contingent van maximum 475 uren te berekenen?
Wat met de jongere die zijn studies beëindigt of hervat?
Wat gebeurt er indien de 475 uren overschreden worden?
Hoe weet u hoeveel uren de student al gewerkt heeft?
Wat moet de buitenlandse student die geen rijksregisternummer heeft doen?
Studenten en vestigingseenheid
Wat gebeurt er in geval van cumulatie met gelegenheidsarbeid?
Wat gebeurt er in geval van cumulatie met een tewerkstelling in de socio-culturele sector of tijdens sportmanifestaties?
Arbeidsrelaties die gewoonlijk aan de onderwerping aan de sociale zekerheid ontsnappen
Welke sociale uitkeringen kan een student genieten?
Wat met de kinderbijslag/ groeipakket?
Vlaams Gewest
Franstalig Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for 3. Fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~12~~2&Lang=NL" target="blank">][<3. Fiscale aspecten
Show details for Taalgebruik in de onderneming [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~29&Lang=NL" target="blaTaalgebruik in de onderneming
Show details for Telewerkers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class=Telewerkers
Show details for Uitzendarbeid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~22&Lang=NL" target="blank">][<img classUitzendarbeid
Show details for Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties