To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~10&Lang=NArbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen
Show details for Bedingen in een arbeidsovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~6&Lang=NL" targetBedingen in een arbeidsovereenkomst
Show details for Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~32&LangExtra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca
Show details for Flexi-jobs  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~38&Lang=NL" target="blank">][<img class="Flexi-jobs
Show details for Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=7Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector
Show details for Kunstenaars  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~35&Lang=NL" target="blank">][<img class=Kunstenaars
Show details for PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget  [<a href="/lePAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget
Show details for Stage- en leerovereenkomsten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~26&Lang=NL" target="blanStage- en leerovereenkomsten
Show details for Studenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~12&Lang=NL" target="blank">][<img class="prStudenten
Show details for Taalgebruik in de onderneming [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~29&Lang=NL" target="blaTaalgebruik in de onderneming
Hide details for Telewerkers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class=Telewerkers
Hide details for 1. Structureel telewerk [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~1&Lang=NL" target="blank"1. Structureel telewerk
Wat is structureel telewerk?
Waar kan het telewerk plaatsvinden?
Wie beslist over het telewerk?
Welke overeenkomst moet er opgesteld worden?
Welke rechten heeft de telewerker?
Is de telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?
Welke informatie moet de werkgever aan de telewerker bezorgen?
Welke maatregelen moet de werkgever nemen?
Wat zijn de verplichtingen van de telewerker?
Wat zijn de kosten voor de werkgever?
Enkele verschilpunten met het contract voor huisarbeid
Wat is structureel telewerk?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for 2. Occasioneel telewerk [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~2&Lang=NL" target="blank"2. Occasioneel telewerk
Show details for 3. Telewerk en coronavirus [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~20~~3&Lang=NL" target="bla3. Telewerk en coronavirus
Show details for 4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/P4. Algemeen overzicht van de terugbetaling van de kosten - Sociale en fiscale aspecten
Show details for Uitzendarbeid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~22&Lang=NL" target="blank">][<img classUitzendarbeid
Show details for Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties