To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~10&Lang=NArbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen
Show details for Bedingen in een arbeidsovereenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~6&Lang=NL" targetBedingen in een arbeidsovereenkomst
Show details for Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~32&LangExtra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca
Show details for Flexi-jobs  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~38&Lang=NL" target="blank">][<img class="Flexi-jobs
Show details for Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=7Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector
Show details for Kunstenaars  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~35&Lang=NL" target="blank">][<img class=Kunstenaars
Show details for PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget  [<a href="/lePAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget
Show details for Stage- en leerovereenkomsten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~26&Lang=NL" target="blanStage- en leerovereenkomsten
Show details for Studenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~12&Lang=NL" target="blank">][<img class="prStudenten
Show details for Taalgebruik in de onderneming [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~29&Lang=NL" target="blaTaalgebruik in de onderneming
Show details for Telewerkers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~20&Lang=NL" target="blank">][<img class=Telewerkers
Hide details for Uitzendarbeid [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=70~~22&Lang=NL" target="blank">][<img classUitzendarbeid
Show details for 1. Algemene principes  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~1&Lang=NL" target="blank">1. Algemene principes
Hide details for 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~2&Lang=NL"2. De overeenkomst voor uitzendarbeid
Wie is de werkgever van de uitzendkracht?
Wat is de intentieverklaring?
Hoe komt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tot stand?
Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid?
Welke regels gelden voor opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid?
Kan een student als uitzendkracht tewerkgesteld worden?
Hoe komt de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker tot stand?
Wat is de globale informatie die om de 6 maanden overgemaakt moet worden?
Het onthaal van een nieuwe werknemer: geldt dit ook voor een uitzendkracht?
Hoeveel bedraagt het loon van een uitzendkracht?
Hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt op het loon van een uitzendkracht ingehouden?
Kan op het loon van de uitzendkracht beslag gelegd worden?
Heeft de uitzendkracht recht op een tussenkomst in de vervoerskosten?
Heeft de uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?
Hoe wordt de anciënniteit van de uitzendkracht berekend?
Wat is de arbeidsduur van een uitzendkracht?
Heeft de uitzendkracht toegang tot de infrastructuren en diensten van de gebruiker?
Is de uitzendkracht aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt?
Hoe wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid beëindigd?
Wat met het arbeidsreglement?
Welke sociale documenten ontvangt een uitzendkracht?
Show details for 3. Praktische vragen  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=70~~22~~3&Lang=NL" target="blank">]3. Praktische vragen
Show details for Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2Werknemer of zelfstandige? De aard van de arbeidsrelaties