To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Can be sorted ascending or descending
A
Show details for Aangifte van werken [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~200&Lang=NL" target="blank">][<imgAangifte van werken
A
Show details for Aanwezigheidsregistratie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~212&Lang=NL" target="blank">]Aanwezigheidsregistratie
A
Show details for Arbeidsreglement [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~8&Lang=NL" target="blank">][<img clasArbeidsreglement
B
Hide details for Buitenlandse werknemers [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~32&Lang=NL" target="blank">][<Buitenlandse werknemers
Hide details for 1a. De verblijfstitel en de single permit/gecombineerde vergunning (meer dan 90 dagen tewerkstelling)1a. De verblijfstitel en de single permit/gecombineerde vergunning (meer dan 90 dagen tewerkstelling)
BLees eerst even dit…
BWat is het belang van de verblijfstitel of gecombineerde vergunning waarover de buitenlandse werknemer in België beschikt?
BWie mag niet in België werken?
BIn welke gevallen moet men geen gecombineerde vergunning aanvragen?
BBegrip echtgenoot en geregistreerd partnerschap
BWelke procedure moet worden gevolgd voor langdurig ingezetenen van de Europese Unie?
BWelke procedure moet gevolgd worden voor een aanvraag van een Europese blauwe kaart?
BWelke soorten gecombineerde vergunningen zijn er?
BDe gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor bepaalde duur
BDe gecombineerde vergunning met toelating tot arbeid voor onbepaalde duur
BWat is de beroepsprocedure in geval van weigering of intrekking van de gecombineerde vergunning?
BWaar moet de aanvraag voor de gecombineerde vergunning ingediend worden als de werknemer in meerdere regio’s werkt?
BWaar kan u terecht met bijkomende vragen?
BWat zijn de toepasselijke sancties?
BWat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Show details for 1b. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart (90 dagen tewerkstelling of minder) 1b. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart (90 dagen tewerkstelling of minder)
Show details for 2. De illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen2. De illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen
C
Show details for CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&CaCAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst
D
Show details for Dimona - 1. Algemeen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~30&Lang=NL" target="blank">][<imgDimona - 1. Algemeen
D
Show details for Dimona - 2. Bijzondere aangiftes [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~216&Lang=NL" target="Dimona - 2. Bijzondere aangiftes
O
Show details for Opleidingsinspanningen - Verplichtingen van de werkgever [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=Opleidingsinspanningen - Verplichtingen van de werkgever
P
Show details for Preventie van psychosociale risico’s op het werk [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~201&Preventie van psychosociale risico’s op het werk
R
Show details for Rust- en overlevingspensioen – Toegelaten beroepsactiviteiten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentRust- en overlevingspensioen – Toegelaten beroepsactiviteiten
S
Show details for Sociale documenten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~159&Lang=NL" target="blank">][<img Sociale documenten
S
Show details for Sociale en fiscale documenten - Bewaringstermijn [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~211&LSociale en fiscale documenten - Bewaringstermijn
S
Show details for Staking  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~209&Lang=NL" target="blank">][<img class="priStaking
S
Show details for Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Brugpensioen) - Overzicht [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Brugpensioen) - Overzicht
V
Show details for Verjaring in het kader van de arbeidsrelatie [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~210&Lang=Verjaring in het kader van de arbeidsrelatie
V
Show details for Verplichtingen van de buitenlandse werkgever [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~123&Lang=Verplichtingen van de buitenlandse werkgever
W
Show details for Werkgelegenheidsplan oudere werknemers  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~172&Lang=NL" tWerkgelegenheidsplan oudere werknemers
W
Show details for Werkgeversgroeperingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=1~~215&Lang=NL" target="blank">][<Werkgeversgroeperingen