To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De Construbadge vanaf 1 oktober 2014

09/12/2014

In de loop van de maand september krijgen alle bouwvakarbeiders die op een DMFA-aangifte voor het eerste kwartaal van 2014 staan, evenals alle arbeiders die op een Limosa-aangifte (voor buitenlandse bedrijven) vermeld staan, een Construbadge in handen.

Wat is de Construbadge?

Deze badge werd ingevoerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) van de bouwsector en is bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Voor een aannemer is het immers belangrijk om te weten wie zich op de bouwplaats bevindt (denk maar aan het geval van een zwaar ongeval). Het gaat hier dan zowel om arbeiders van Belgische bedrijven als de arbeiders van buitenlandse bedrijven.

Op deze Construbadge staan de naam van de arbeider, zijn pasfoto, de naam van zijn werkgever en de geldigheidsduur van de badge.

Het is de bedoeling dat alle bouwvakarbeiders vanaf 1 oktober 2014 deze badge zullen dragen.

Construbadge versus aanwezigheidsregistratie

Sinds 1 april 2014 geldt er een aanwezigheidsregistratie van alle personen die aanwezig zijn op de arbeidsplaatsen waar werken in onroerende staat van 800.000 euro en meer uitgevoerd worden[1].

Alhoewel de Construbadge in eerste instantie niet bedoeld voor de aanwezigheidsregistratie, kan zij hier toch een rol spelen. Het gebruik van de badge kan namelijk geïntegreerd worden in de elektronische systemen die de ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie gebruiken.

Begin september zullen de werkgevers en de bouwvakarbeiders meer info krijgen over deze badge via een uitgebreide folder opgesteld door het FBZ.

Meer info?

Wenst u meer informatie over de aanwezigheidsregistratie en andere nieuwtjes uit de bouwsector (PC 124)? Aarzel dan niet om u in te schrijven voor ons webinar op 16 september! (www.securex.be > Training & seminars > Kalender > Filter op thema: Social & Legal).[1] Lees hierover ook ons artikel van 19 maart 2014.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/12/2014