To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat als uw werknemer na zijn vakantie terugkeert uit een risicogebied?

17/07/2020

Veel werknemers gaan in juli en augustus op vakantie naar het buitenland. Maar door het coronavirus is het geen zomer zoals alle anderen. Daarom werd beslist om Europa onder te verdelen in groene, oranje en rode zones.

Een werknemer die terugkomt uit een groene zone moet niet in quarantaine en kan dus onmiddellijk terug naar de werkvloer. Voor een werknemer die terugkomt uit een oranje zone is het minder duidelijk wat er moet gebeuren, maar momenteel kan uw werknemer vrijwillig in quarantaine gaan. Werknemers uit een rode zone, moeten verplicht in quarantaine.

De impact van die verplichtingen roept heel wat vragen op. Wij geven u de antwoorden.

Kan u uw werknemer verplichten om u mee te delen waar hij of zij op reis gaat?

Neen, u kan uw werknemer niet verplichten u die info te geven. U kan uw werknemer ook niet verbieden om naar bepaalde landen of gebieden op vakantie te vertrekken. Werknemers beschikken immers vrij over hun vrije tijd.

Wat als uw werknemer vastzit in een rood gebied?

Het is mogelijk dat uw werknemer op vakantie vertrok naar een groen gebied, dat evenwel rood werd tijdens zijn verblijf. Als de werknemer dan niet zou kunnen terugkeren, moet hij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Doet hij dat niet, dan is uw werknemer ongewettigd afwezig. Verwittigt uw werknemer u wel tijdig, dan is hij gewettigd afwezig. U moet dan echter geen loon betalen. Uw werknemer levert immers geen arbeidsprestaties.

Eventueel kan u samen met uw werknemer beslissen om voor de dagen afwezigheid bijkomende vakantie in te plannen. Voor die vakantiedagen bent u dan natuurlijk wel loon verschuldigd.

Kan u uw werknemers verplichten om in quarantaine te plaatsen?

Aangezien uw werknemer niet verplicht is om u mee te delen wat hij tijdens zijn vrije tijd doet, weet u niet altijd waar uw werknemer op vakantie is geweest.

Heeft uw werknemer u dat toch meegedeeld en was hij in een groene zone? Dan kan u uw werknemer niet vragen om in quarantaine te gaan.

Komt uw werknemer terug uit een oranje zone? Ook dan kan u geen quarantaine opleggen aan uw werknemer. Een quarantaine is in dat geval immers enkel vrijwillig. U kan uw werknemer wel twee weken laten telewerken als dat mogelijk is voor die werknemer. Let op, dat kan enkel als uw werknemer daarmee akkoord is.

Als uw werknemer terugkomt uit een rode zone, dan moet hij verplicht in quarantaine. Ook hier kan u, als uw werknemer akkoord is, overwegen om uw werknemer te laten telewerken.

Als uw werknemer in quarantaine wordt geplaatst en telewerk is niet mogelijk, dan moet de arbeidsovereenkomst geschorst worden. U moet dan geen loon betalen. Bovendien is het nog niet zeker of werknemers in die situatie recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht.

Om uw werknemer niet zonder inkomen te plaatsen, kan u eventueel vakantiedagen of inhaalrust inplannen. Ook dat kan enkel als uw werknemer akkoord gaat.

Waar vindt u welke gebieden groen, oranje of rood zijn?

Die info vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2020