To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Regering kondigt voor 835 miljoen aan steunmaatregelen aan in de horeca en andere gesloten sectoren

22/04/2021

Sommige sectoren zoals de evenementensector en de horeca zijn bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis. Als alles goed gaat, kunnen die sectoren binnenkort gelukkig terug de deuren openen. Om de heropstart van de gesloten sectoren te ondersteunen voorziet de regering in een pakket van 5 steunmaatregelen. De regering voorziet in totaal voor 835 miljoen euro aan steun.

Die maatregelen moeten bedrijven in de gesloten sectoren helpen om de impact van de coronacrisis te verzachten. Op dit moment heeft de regering enkel de grote lijnen van de maatregelen bekend gemaakt. Zodra we meer info hebben over de concrete uitwerking van de 5 maatregelen, leest u het op Lex4You.

Bovendien zal het dubbel overbruggingsrecht in de horeca ook in mei 2021 verlengd worden.

De regering zal deze maatregelen verder uitwerken:

 

 

Tijdelijke BTW-verlaging in de horecasector 

Om de horecasector te ondersteunen na de lange periode van verplichte sluiting, zal het BTW percentage op maaltijden en drank tijdelijk verlaagd worden.

Zodra de terrassen openen, zal de BTW op verstrekte maaltijden nog maar 6% in plaats van 12% bedragen. De BTW op drank zal van 21% naar 6% verlaagd worden. Die tijdelijke verlaging van de BTW is voorzien tot 30 september 2021. Deze verlaging is momenteel nog niet van toepassing.

 

Vrijstelling voor de bijdrage jaarlijkse vakantie in de horecasector 

Horecazaken werken voornamelijk met arbeiders. De dagen wettelijke vakantie en het dubbel vakantiegeld van arbeiders wordt niet rechtstreeks door de werkgever betaald. De werkgevers betalen bijdragen aan de RSZ en de arbeiders krijgen hun vakantiegeld van de vakantiekassen.

Omdat de horecasector zo uitzonderlijk zwaar getroffen werd door de coronacrisis, moeten de werkgevers uit deze sector de eenmalige bijdrage voor hun arbeiders in 2021 niet betalen. De arbeiders krijgen wel hun vakantiegeld uitbetaald zoals alle andere jaren. Maar dit jaar zal de Belgische Staat de éénmalige bijdrage aan de vakantiekassen betalen.

Deze maatregel geldt enkel voor de arbeiders in de horecasector. Voor arbeiders uit andere sectoren geldt deze maatregel niet. Ook voor de bedienden uit de horecasector verandert er niets. Bent u horeca-uitbater en heeft u bedienden in dienst? Dan moet u het vakantiegeld voor uw bedienden nog wel zelf betalen.

 

Stimulans voor wedertewerkstelling 

Hopelijk draaien de meeste ondernemingen in het derde kwartaal van 2021 terug een betere omzet. Om bedrijven die extra werknemers in dienst nemen te ondersteunen voorziet de regering in een RSZ-vermindering in het derde kwartaal van 2021. U zou ook recht hebben op die RSZ-vermindering als u tijdelijk werkloze werknemers terug laat werken.

Deze maatregel geldt voor alle sectoren en moet voornamelij de heropstartende sectoren ondersteunen. De vermindering zal flexibel zijn. Dat betekent dat ondernemingen die verplicht moesten sluiten in de strijd tegen het coronavirus, recht zullen hebben op een grotere vermindering dan andere bedrijven.

Hoe deze maatregel concreet zal worden uitgewerkt, is momenteel nog niet duidelijk.

 

Stimulering van studentenjobs in heropenende sectoren 

In de zorg en het onderwijs bestaat er in de eerste twee kwartalen van 2021 een regeling waarbij de uren van jobstudenten niet meetellen in het contingent van 475 uren. Dat is het contingent waarvoor studenten en hun werkgevers niet de volledige RSZ-bijdragen betalen, maar enkel een solidariteitsbijdrage.

Die mogelijkheid bestond natuurlijk niet in de gesloten sectoren. Om die sectoren te ondersteunen zullen de uren die jobstudenten in het derde kwartaal presteren niet meetellen in het contingent van 475 uren.

 

U heeft een restaurant en u werft voor de maanden juli en augustus 2021 een student aan die gedurende 6 weken 20 uur per week bij u komt werken. Ook in september komt hij gedurende 3 weken 20 uur per week bij u werken. Dat maakt een totaal van 180 uur.

U bent zeer tevreden over de student en u wilt hem vanaf oktober tot december nog graag elk weekend 8 uur laten werken. Dat zijn dus nog eens 13 weken x 8 uur = 104 uur.

Hij had tot en met 30 juni 2021 al 240 uur gewerkt als student in een voedingswinkel. De student heeft op 30 september 2021 dus 420 uur als student gewerkt. Als hij dan nog tot het einde van het jaar 104 uur zou werken als student, zal hij 524 uur gewerkt hebben. Dat betekent dat u voor de laatste 49 uur (524-475) normaal gezien de gewone patronale RSZ-bijdrage verschuldigd zou zijn. En voor de student zou u voor die uren 13,07% persoonlijke RSZ-bijdragen moeten inhouden.

Door de maatregel van de regering moet u echter geen rekening houden met de 180 uur die van juli tot september gepresteerd werden. Zowel u als de studenten betalen in 2021 dus enkel de solidariteitsbijdragen. De student presteerde immers maar 344 in het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2021.

 

Steun voor corona-werklozen 

De regering voorziet ook steunmaatregelen voor uw langdurig tijdelijk werkloze werknemers. Zij hebben recht op de volgende steunmaatregelen:

  • De coronaperiode wordt voor een periode van 12 maanden geneutraliseerd voor de werkloosheidsuitkeringen. Die 12 maanden zullen niet in rekening worden genomen bij de individuele berekening van de werkzoekende
  • Werknemers die ontslagen werden en daarna een job met een lager loon aannemen zullen ook ondersteund worden. Worden ze ook ontslagen in de job met het lagere loon, dan zal hun werkloosheidsuitkering toch op het hoogste loon berekend worden
  • Sommige langdurig werklozen hadden in 2021 al recht op een premie van de RVA. Werknemers uit de niet-medische contactberoepen hadden evenwel geen recht op die premie. Hun sector was in de referteperiode voor de premie immers niet gesloten. De regering zal die premie nu ook toekennen aan de werknemers uit de niet-medische contactberoepen

 

Wat doet Securex voor u?

Zodra de maatregelen officieel zijn, vindt u meer informatie op Lex4You.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-04-2021