To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenkort WK voetbal - Mag een werknemer wedstrijden volgen tijdens de arbeidsuren?

04/26/2018

Op donderdag 14 juni wordt het startschot gegeven van het WK voetbal in Rusland, waarop ook onze Rode Duivels actief zullen zijn. Het enthousiasme voor dit evenement is ongetwijfeld groot bij vele werknemers. Wij willen u de komende weken dan ook enkele tips geven om te vermijden dat er hierover discussies op de werkvloer ontstaan of dat het rendement van uw onderneming aangetast wordt. Uiteraard kan u deze tips ook in een andere context gebruiken. Vandaag een eerste artikel.

Mijn werknemer volgt tijdens de werkuren wedstrijden via zijn PC. Wat kan ik doen?

Net als tijdens vorige wereldkampioenschappen, worden ook nu weer heel wat wedstrijden gespeeld tijdens de kantooruren. Deze wedstrijden kunnen uiteraard via het internet gevolgd worden: rechtstreekse beelden bekijken, tussenstanden volgen, naar de radio luisteren, enz. De kans bestaat dat de sportliefhebbers onder uw werknemers deze verleiding niet kunnen weerstaan… Maar mag uw medewerker dat eigenlijk wel doen?

Er bestaat geen algemene wetgeving over internetgebruik. Alles hangt dus af van het beleid dat u hierover binnen uw onderneming voert. U bent degene die de spelregels vastlegt. Heeft u alle privégebruik van het internet op de werkplaats verboden of staat u uw werknemers toe om het internet op het werk ook voor privédoeleinden te raadplegen?

Als u misbruik vermoedt, moet u weten dat, zelfs als u het bij het rechte eind hebt, u uw werknemer niet mag controleren zonder een specifieke procedure te volgen. Die procedure moet vooraf aan uw werknemers zijn meegedeeld door middel van een internetreglement. Die werkwijze waarborgt de bescherming van de privacy van uw werknemers[1].

Ons advies: heeft u nog helemaal geen internetreglement of wenst u de regels aan te passen om misbruiken tegen te gaan? Contacteer dan tijdig uw Legal Advisor of bestel een model via onze e-Shop. Het spreekt voor zich dat deze regels algemeen geldend zijn en niet enkel tijdens het WK voetbal gevolgd moeten worden.

En wat met de eigen smartphone?

Ook het gebruik van persoonlijke smartphones of het aansluiten van eigen elektrische toestellen (denk aan een radio) op het elektriciteitsnetwerk van de onderneming, kunnen verboden worden. Dringende telefonische gesprekken zal u echter wel moeten tolereren. Hiervoor kan een clausule opgenomen worden in het arbeidsreglement. Indien u dit wenst, gelieve dan uw Legal Advisor te contacteren.

 


[1] Die waarborgen worden opgelegd door de cao nr. 81 die binnen de Nationale Arbeidsraad werd gesloten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/26/2018