To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De terugkeer van het telewerk en het mondmasker: beslissingen van het overlegcomité

18/11/2021
De RSZ meldt op zijn site dat de registratietool voor het telewerk op woensdag 24 november online zal staan. Wij houden u verder op de hoogte zodra wij meer info hebben.

 

Omdat de opnames in de ziekenhuizen blijven toenemen, kwam het overlegcomité gisteren vervroegd samen. Het comité besliste om vanaf zaterdag 20 november nieuwe maatregelen in te voeren. Daarnaast zullen bestaande maatregelen worden uitgebreid. Alle maatregelen gelden tot 28 januari 2022.

Zo wordt het telewerk opnieuw verplicht gedurende vier dagen per week. Het mondmasker moet dan weer op meer plaatsen gedragen worden. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld in de horeca en bij de meeste evenementen, ook diegenen die buiten plaatsvinden.

In dit artikel vatten we de belangrijkste maatregelen voor u als werkgever samen.

Het verplicht telewerk

Vanaf 20 november wordt het telewerk opnieuw verplicht en dat gedurende vier dagen per week. Elke werknemer mag één keer per week naar het werk terugkeren. Vanaf 13 december zouden werknemers twee dagen per week mogen terugkeren.

Als telewerk niet mogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, geldt deze verplichting niet.

Als werkgever zal u ook opnieuw een telewerkregistratie moeten invullen op de website van de RSZ. Hoe die er zal uitzien, weten we momenteel nog niet. Waarschijnlijk zal het om dezelfde tool gaan als diegene die van april tot juni 2021 bestond.

Zodra hierover meer info is, leest u het op Lex4You.

Het dragen van het mondmasker

Naast het verplicht telewerk moet ook het mondmasker op meer plaatsen gedragen worden. Het mondmasker moet vanaf 10 jaar gedragen worden en dat:

 • In de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer
 • Bij de medische en niet-medische contactberoepen
 • In zorginstellingen
 • In inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend
 • Bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement
 • In winkels en winkelcentra
 • In publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen
 • In publieke gebouwen en gerechtsgebouwen
 • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • In publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector
 • In fitnesscentra
 • In gebouwen voor de erediensten

De leeftijd voor het dragen van het mondmasker in de scholen wordt door de gemeenschappen vastgelegd.

Het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket blijft verplicht daar waar het op dit moment verplicht is. Tot nu moesten bezoekers na het tonen van het Covid Safe Ticket geen mondmasker meer dragen bij evenementen of in de horeca. Dat verandert ook vanaf 20 november.

Vanaf 20 november moeten bezoekers niet alleen het Covid Safe ticket tonen, maar ook een mondmasker dragen op de volgende plaatsen of evenementen:

 • Publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten
 • In de horeca (daaronder vallen ook de privé-bijeenkomsten die er plaats vinden)
 • In schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

De ventilatie

Het overlegcomité vraagt aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om het gebruik van CO2-meters versneld in te voeren in scholen en bedrijven.

Zodra er hierover meer duidelijkheid, informeren wij u daarover.

Wat doet Securex voor u?

Zodra er meer informatie is over deze maatregelen, leest u het op Lex4you

 

Bronverwijzing:

Bericht website eerste minister van 17 november 2021

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-11-2021