To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020 begint vanaf 2019!

10/01/2019

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Die datum ligt nog veraf, maar de procedure gaat al in december 2019 van start. Bij de vorige sociale verkiezingen kon u op basis van uw gemiddeld personeelsbestand van 2015 vaststellen of u in 2016 al dan niet sociale verkiezingen moest organiseren. Voor de sociale verkiezingen van 2020 zou deze referteperiode zeer waarschijnlijk één kwartaal vervroegen: dit betekent dat de referteperiode reeds zou starten op 1 oktober 2018 om te eindigen 30 september 2019 [1]. Doordat ze 2 maanden vóór de start van de verkiezingsprocedure (december 2019) zou stoppen, zou u op voorhand zeker weten of een kiesprocedure opstarten nodig is. 

Telt uw personeelsbestand ten minste 50 werknemers, dan zal een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) moeten worden opgericht. Hebt u ten minste 100 werknemers in dienst, dan zal  een ondernemingsraad (OR) moeten worden opgericht.

Zelfs als uw juridische entiteit minder dan 50 werknemers telt, zal u toch sociale verkiezingen moeten organiseren als u deel uitmaakt van een technische bedrijfseenheid[2] waar die drempel wordt bereikt.

Wie is werknemer?

In het kader van de reglementering rond de sociale verkiezingen is het begrip werknemer een belangrijk begrip dat alle werknemers (arbeiders, bedienden, enz.) omvat die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst. In dat opzicht zijn jobstudenten ook werknemers die tijdens de referentieperiode zijn tewerkgesteld.

Daarnaast zijn er gelijkstellingen en uitsluitingen van toepassing.

Hoe berekent u het aantal werknemers van uw onderneming?

Het gemiddeld aantal werknemers wordt op een andere manier berekend naargelang het om gewone werknemers of om uitzendkrachten gaat. Bereikt u bijna de drempel van 50 of 100 werknemers en moet u in 2019 nog personeel aanwerven, dan kan het een betere keuze zijn om gewone werknemers tewerk te stellen in plaats van uitzendkrachten, althans gedurende het 2de kwartaal van 2019… (we leggen verder met een voorbeeld uit waarom). 

Berekening voor gewone werknemers

Het gemiddelde van de gewone werknemers wordt berekend door het totaal aantal kalenderdagen die de werkgever voor elke werknemer in de Dimona meedeelt in de loop van de 4 kwartalen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 en die begrepen zijn in elke periode die begint bij de indiensttreding en eindigt bij de uitdiensttreding te delen door 365. Voor deeltijdse werknemers geldt een specifieke regel.   

Wat met uitzendkrachten?

Ook uitzendkrachten worden meegeteld in het personeel van de gebruikende onderneming voor de berekening van het gemiddeld personeelsbestand voor de sociale verkiezingen. Ze worden ingeschreven in een bijlage bij het algemeen personeelsregister (zelfs als het een elektronisch register is ten gevolge van de Dimona-aangifte).

Echter, voor hen wordt tot nu toe enkel rekening gehouden met het laatste kwartaal van de referteperiode. Aangezien deze referteperiode met één kwartaal naar voor zou schuiven, zou dit betekenen dat het bepalend kwartaal midden in de zomer van 2019 zou vallen (derde kwartaal 2019). Wat een vertekend beeld kan geven. Daarom zou ook hier in de geplande wetswijziging het kwartaal worden vervroegd: concreet betekent dit dat enkel de uitzendkrachten tewerkgesteld van 1 april 2019 tot 30 juni 2019 zouden meetellen.

Het gemiddelde van de uitzendkrachten (die geen vaste werknemer vervangen) zou dan berekend worden door het totaal aantal kalenderdagen dat elke uitzendkracht in de loop van het 2de kwartaal van 2019 ingeschreven is in de bijlage bij het algemeen personeelsregister te delen door 92.

Concreet voorbeeld

Een uitzendkracht die voltijds wordt tewerkgesteld tijdens het tweede kwartaal van 2019 zal voor één eenheid worden meegerekend (= 92/92). Een gewone werknemer die gedurende diezelfde periode voltijds wordt in dienst genomen in het kader van (bijvoorbeeld) een overeenkomst voor een bepaalde tijd zal echter slechts voor 0,25 eenheid (= 92/365) worden meegerekend!

Volg ons seminarie!

In de maand januari organiseert Securex een seminarie over de sociale verkiezingen. Het zal plaatsvinden op 22 januari in Kortrijk. Schrijf u zo snel mogelijk in via de tab opleiding op de website van Securex of volg deze link.

 


[1] De sociale partners zijn hierover akkoord. Het is echter nog wachten op een wetswijziging.

[2] Raadpleeg uw Legal advisor voor meer informatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-01-2019