To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

19/07/2019Brussels Gewest - Steunmaatregelen voor opleidingen en aanwervingen
19/07/2019Wie kan met een single permit werken in Brussel?
18/07/2019Cafetariaplan: hoe fouten vermijden?
17/07/2019Geen formaliteiten voor de aanwerving van bepaalde buitenlandse studenten tijdens de schoolvakantie
16/07/2019Brexit: waar staan we nu?
15/07/201921 juli op een zondag: vergeet de vervangingsdag niet!
15/07/2019Aanvullende pensioenen - Stand van zaken en PC nr. 200
12/07/2019Welke buitenlandse werknemers moeten geen single permit aanvragen om te kunnen werken in België?
11/07/2019Geen sociale bijdragen voor speelpleinmonitors en medewerkers aan sportmanifestaties
10/07/2019Arbeidsduur voor studenten jonger dan 18 jaar: een paar aandachtspunten
09/07/2019Sociale verkiezingen - Waarom is de technische bedrijfseenheid zo belangrijk?
09/07/2019Donderdag 11 juli, feest van de Vlaamse Gemeenschap
08/07/2019Grondwettelijk Hof - Moeten de conventionele opzeggingsclausules voor hogere bedienden toegepast worden?
08/07/2019Indexaties en loonsverhogingen juli 2019
04/07/2019Geen verhoging van het gemiddeld minimum maandinkomen
04/07/2019Deeltijdse arbeid en minimale arbeidsduur - de 3-uren regel
03/07/2019Kinderbijslag en studenten: wat is er veranderd sinds 1 januari 2019?
02/07/20196 maanden single permit: tijd voor een overzicht!
01/07/2019Op 1 juli 2019 verhoogt de tussenkomst in de vervoerskosten
28/06/2019Bestuurder met een arbeidsovereenkomst? Opgelet!