To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

30/09/2020Een kookcursus volgen tijdens de werkuren, mag dat?
29/09/2020Heeft uw werknemer recht op tijdelijke werkloosheid als het kinderdagverblijf of de school van de kinderen gesloten is?
29/09/2020Een ernstig arbeidsongeval melden bij nacht en ontij? Maak gebruik van de wachtdienst
25/09/2020Wat beweegt er in oktober 2020?
24/09/2020Vakbondsacties op maandag 28 september 2020 in heel het land
24/09/2020Vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis : het jaarlijks plafond werd opgetrokken
24/09/2020Werkloosheidsdagen wegens overmacht in juli en augustus ook gelijkgesteld voor recht op vakantie in 2021
23/09/2020Uw werknemer verstuurt zijn doktersbriefje per fax of mail, kan dat?
23/09/2020Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof... voor wie?
22/09/2020De sociale inspectie op bezoek: wat nu?
21/09/2020Aanvullende kinderbijslag via een cafetariaplan? Binnenkort betaalt u RSZ-bijdragen
21/09/2020Feest van de Franse Gemeenschap op zondag 27 september: een feestdag?
18/09/2020Autoloze zondag op 20 september - Wat als uw personeel niet op het werk raakt?
18/09/2020Vlaams opleidingsverlof - Dien uw terugbetalingsaanvraag vóór 30 september in!
18/09/2020Uw werknemer werd gefilmd terwijl hij een diefstal pleegde: kunt u actie ondernemen?
17/09/2020Loonbeslag: vul de verklaring van derde beslagene op tijd in
17/09/2020Tijdelijke werkloosheid overmacht: lijst met zwaar getroffen sectoren officieel gepubliceerd
16/09/2020Met de fiets naar het werk: 3 voordelige formules voor werkgevers
16/09/2020Laatste loodjes in de organisatie van de sociale verkiezingen
15/09/2020Wat met de grensarbeiders als Frankrijk rood kleurt?