To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wegtransport - 'Mobility package' en slimme tachograaf

23/07/2019

In een vorig artikel kon u lezen dat de Europese ministerraad een akkoord bereikte over de regels betreffende het wegtransport met als doel de sociale dumping tegen te gaan.

Dit akkoord werd onlangs in eerste lezing door het Europees parlement goedgekeurd. Het moet nog door de Europese Raad worden goedgekeurd. Hierna kan u de grote lijnen van dit akkoord lezen.

Grote lijnen van het akkoord

Regels betreffende rij- en rusttijden

Deze regels blijven ongewijzigd (chauffeurs moeten na 4 weken terug naar huis gaan).

Cabotage

Cabotage (dit is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land maar door een bedrijf uit een andere lidstaat) zal slechts mogelijk zijn gedurende 3 dagen na elkaar.

Detachering

De buitenlandse chauffeurs moeten dezelfde verloning krijgen als de lokale werknemers.

Toegang tot het beroep

De vestigingsregels om zogenaamde brievenbusondernemingen tegen te gaan, worden verstrengd.

De slimme tachograaf

Naast het 'mobility package' zijn er sinds kort ook nieuwe regels op de tachograaf van toepassing.

Nieuwe vrachtwagens ingeschreven sinds 15 juni 2019, zullen moeten uitgerust zijn met een zgn. slimme tachograaf. Deze verplichting zal gelden voor alle vrachtwagens in heel Europa. De verplichting zal dus van toepassing zijn op alle ondernemingen die gebruik maken van vrachtwagen (dus niet enkel voor de transportsector).

De slimme tachograaf beschikt over een aantal bijkomende functies waardoor het voor de inspecteurs makkelijker wordt om fraude en manipulatie vast te stellen.

De bepalingen over de slimme tachograaf vinden hun basis in de Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer.

Informatieplicht

Belangrijk om weten is dat de werkgever die een vrachtwagen uitgerust met een slimme tachograaf in het verkeer brengt de chauffeur hiervan op de hoogte zal moeten brengen.

De chauffeur in kwestie zal vooraf schriftelijk op de hoogte moeten worden gebracht van het feit dat zijn vrachtwagen is uitgerust met een slimme tachograaf. De chauffeur moet namelijk weten dat de controlediensten vanop afstand vermoedelijke manipulaties of misbruiken kunnen vaststellen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-07-2019