To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand maart

28/02/2011
2010
2011Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus

1

Alle fiscale fiches 281 (inbegrepen de dubbels op papier van deze documenten) moeten vóór deze datum bij de fiscale administratie toekomen. Enige uitzondering: voor de fiscale fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 heeft de fiscus 30 juni 2010 als datum behouden.
De hierboven vermelde regels en termijnen zijn eveneens van toepassing als u de geïnformatiseerde aangifte Belcotax gebruikt.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 maart op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

F

De krokusvakantie begint op 7 maart. Binnenkort zal u een artikel over het gewaarborgd loon na een wintersportvakantie op Lex4You vinden.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

21

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

27

Op deze datum schakelen we over naar het zomeruur. Dit heeft gevolgen voor de werknemers die gedurende de nacht werken. U leest hier binnenkort meer over op onze site.

31

Uiterste datum om het aantal individuele pensioenbeloftes, per categorie van werknemers, die in 2010 toegekend zijn, aan de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) te melden. Geen mededeling dient aan de CBFA te worden gedaan indien er geen nieuwe individuele pensioentoezeggingen toegekend werden in de loop van het jaar 2010.

31

De werknemers van de ANPCB (PC nr. 218) hebben tot 31 maart 2011 de tijd om hun opleidingsdagen aan te vragen. Voor meer informatie, lees ons artikel dd. 3 november 2010 op Lex4You.

31

Uiterste datum om het jaarverslag welzijn van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) aan de Toezicht op het Welzijn op het werk over te maken.


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-02-2011