To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand april

31/03/2011
2010
2011Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September

1

Vandaag treden de wijzigingen aan de reglementering met betrekking tot de loonbonus in werking. Deze slaan voornamelijk op de procedure met het oog op de invoering van een loonbonusplan. Indien u reeds een loonbonusplan heeft ingevoerd en dit plan nog geldig blijft na 1 april, ga dan na of uw plan conform de nieuwe bepalingen is.

1

Enkele nieuwe regels op het vlak van de bedrijfsvoorheffing treden in werking op 1 april. Lees hiervoor onze artikels van 8 maart 2011 en 22 maart 2011.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 april op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

11

Dankzij de voorafbetalingen kunt u de belastingvermeerderingen voor beroepsinkomsten van zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders, vennootschappen en hun vennoten vermijden. Voor dit kwartaal moeten de stortingen uiterlijk op 11 april op de rekening van de belastingsadministratie staan. Binnenkort meer info op Lex4You.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

25

Paasmaandag is een feestdag. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

29

Ten laatste op deze datum moet de RSZ (of het Sociaal Secretariaat indien u klant bent) uw aangifte en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal ontvangen hebben.

29

Uiterlijk op deze datum moet de RSZ (of het Sociaal Secretariaat voor onze klanten) over het saldo van de patronale socialezekerheidsbijdragen voor de jaarlijkse vakantie voor arbeiders beschikken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-03-2011