To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Welkome verduidelijkingen

15/07/2011

De fiscus publiceerde enige tijd geleden een circulaire[1] met belangrijke verduidelijkingen over de hervormde grensarbeidersregeling (voor de Belgisch-Franse grensstreek). Aan de hand van een twintigtal voorbeelden geeft deze circulaire een antwoord op concrete moeilijkheden bij de toepassing van het avenant[2] en zijn instemmingswet.

Verduidelijking van de dagen dat buiten de grensstreek gewerkt mag worden

De fiscus verduidelijkt het begrip van de dagen dat buiten de grensstreek gewerkt mag worden in het kader van de bezoldigde werkzaamheid. Een werknemer die zijn beroepswerkzaamheid niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar buiten de Belgische grensstreek uitoefent, behoudt wel degelijk zijn statuut van grensarbeider. De fiscus tekent daarnaast ook de lijnen uit van bepaalde – beperkend opgesomde – situaties die niet worden beschouwd als het ‘verlaten van de grensstreek' (ziekte, verlof, enz.).

2011 is een heel belangrijk jaar om het statuut in de toekomst te behouden

Vervolgens dringt de fiscus nog eens aan op het belang om in 2011 ("met recht", zo voegt de fiscus eraan toe) het voordeel van de grensarbeidersregeling te genieten, om vervolgens het recht te hebben dat voordeel te behouden tijdens de derde en laatste overgangsperiode (2012 tot 2033).

De term ‘behouden' wil zeggen dat er vanaf 2012 geen nieuwe werknemers meer het grensarbeidersstatuut zullen kunnen verkrijgen.

Uitzondering: seizoensarbeiders zullen nieuwe grensarbeiders kunnen worden

In afwijking van het voorgaande herinnert de fiscus eraan dat het op basis van het avenant mogelijk is dat seizoensarbeiders het voordeel van de grensarbeidersregeling kunnen genieten, zelfs voor de eerste keer in 2012 en de jaren nadien.

Documenten en wettelijke formaliteiten tot staving van de daadwerkelijke bewoning: commentaar

De circulaire weidt uitvoerig uit over alle vereiste documenten en administratieve formaliteiten ter rechtvaardiging of bevestiging van het grensarbeidersstatuut. De fiscus bespreekt de volgende documenten:

  • het formulier 276 F/G;
  • de verschillende documenten tot staving van de daadwerkelijke bewoning van een tehuis (huurcontract, rekeningen van water, gas, elektriciteit, enz.);
  • het attest van de werkgever dat de werknemer niet langer dan 30 dagen buiten de grensstreek gewerkt heeft;
  • de lijst, per werknemer, van het aantal dagen dat buiten de grensstreek gewerkt is;
  • de vermeldingen op de fiche 281.10;
  • de lijst van werknemers die de grensarbeidersregeling voor de eerste keer aanvragen.

Wilt u hier meer over weten?

Wilt u meer weten over de huidige grensarbeidersregeling, raadpleeg dan onze fiche daarover in de rubriek Fiscaal/Info +/"Grensarbeiders – Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2011".[1] Circulaire nr. Ci.R9.F/608.871 (AAFisc Nr. 17/2011) van 21 maart 2011 (www.fisconet.be).

[2] Avenant van 12 december 2008 bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting van 10 maart 1964.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-07-2011