To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Januari in de kijker

28/01/2011
2010
2011Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni

De indexcijfers van de maand januari zijn de volgende:

Basis

2004

96

88

Gezondheidsindex

114,38

130,13

156,90 (*)

Indexcijfer van de consumptieprijzen

115,66 (**)

132,93

163,14

Gemiddelde van de laatste 4 maanden (gezondheidsindex)

113,81

   

(*) Indexcijfer voor de Formule Walkiers.

(**) Indexcijfer voor de Formule Claeys.

Ter herinnering: de gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen, de index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-01-2011