To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sinds 1 juni één loket voor de single permit

11/06/2021

Wilt u een buitenlandse werknemer langer dan 90 dagen in dienst nemen? Dan moet u een single permit/gecombineerde vergunning aanvragen waarmee uw werknemer in België mag verblijven en  werken

Tien jaar na de lancering krijgt het “enig loket-project” in België echt vorm. Sinds 1 juni 2021 kunt u een vergunning aanvragen via het “enig loket”’ Working in Belgium  op de portaalsite van de sociale zekerheid.  Deze nieuwe procedure heeft vele voordelen.

 

U hoeft niet meer te tobben over het bevoegde gewest

De toekenning van de gecombineerde vergunning hangt af van de verschillende gewesten. U hoeft zich echter niet meer af te vragen welk gewest bevoegd is naargelang van de vestigingsplaats(en) van uw onderneming. De onlinedienst ‘Working in Belgium’ stuurt uw aanvraagdossier automatisch door naar het bevoegde gewest.

 

U kunt rekenen op een online applicatie...

Dankzij de nieuwe beveiligde onlinetoepassing kunt u papier en e-mail achterwege laten. U kunt uw dossier 24 uur per dag, 7 dagen per week indienen en raadplegen. U kunt ook op elk moment de voortgangsstaat van uw dossier raadplegen.

 

... en een gecoördineerd beheer van uw dossier

Zodra het gewest het dossier voor het onderdeel "werk" heeft behandeld, wordt het naar de Dienst Vreemdelingenzaken gezonden voor het onderdeel "verblijf".  Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt vervolgens de gecombineerde vergunning afgegeven. U wordt via uw e-Box op de hoogte gebracht van de eindbeslissing. Verloren brieven en foute adressen behoren dus tot het verleden.

 

Vanaf 1 juli geen aanvragen meer via e-mail

Aanvragen via e-mail zijn nog mogelijk tot 30 juni 2021. U moet echter wel een reden opgeven waarom u geen gebruik maakt van de onlinedienst.

Nieuwe functies zullen de tool vanaf juli nog gebruiksvriendelijker maken.

 

Alleen voor de gecombineerde vergunning

Het enig loket zal aanvankelijk enkel beschikbaar zijn voor aanvragen voor een gecombineerde vergunning.

Volgend jaar zou het ook mogelijk moeten zijn om via de nieuwe applicatie aanvragen voor arbeidsvergunningen/arbeidskaarten (voor periodes van maximaal 90 dagen) en aanvragen voor arbeidskaarten voor onbepaalde tijd in te dienen.

In de tussentijd blijft de huidige procedure van kracht voor die aanvragen.

 

Wat doet Securex voor u?

Gecombineerde vergunning, arbeidskaart, wat is het verschil? Raadpleeg voor meer informatie over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers onze infofiches onder Info+ :

Wilt u een beroep doen op specialisten om uw vergunningsdossier in te dienen? Contacteer onze Legal Consultants Securex op het adres international.mobility@securex.eu.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-06-2021