To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand februari

31/01/2011
2010
2011Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli

1

De NMBS verhoogt de tarieven van de abonnementen elk jaar op 1 februari.
Om te weten of deze wijziging gevolgen heeft op uw tussenkomst in de vervoerskosten, kunt u de artikelen raadplegen die de komende dagen op Lex4You gepubliceerd zullen worden.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 februari op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

21

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-01-2011