To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand mei

28/04/2011
2010
2011Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober

1

De sociale uitkeringen en bepaalde lonen van de privé-sector worden op 1 mei geïndexeerd. Meer informatie op onze website www.securex.eu.

1

Het feest van de arbeid is een wettelijke feestdag. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 mei op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

13

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

F

Huwelijken, geboortes, communies,… Wanneer kan u hiervoor vrijaf nemen met behoud van loon? Welke voorwaarden gelden er voor het klein verlet? Meer informatie op onze website www.securex.eu.

F

Binnenkort is het zomervakantie. Denk eraan om de vakantiedagen in uw onderneming te plannen en eventueel studenten aan te werven voor die periode. We wijden binnenkort enkele artikels aan deze onderwerpen.


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-04-2011