To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand maart

29/02/2012
2011November | December
2012Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juli | Augustus | Oktober

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index. U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR. Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan 6.197,34 euro aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 maart op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

5 new

De uiterste datum voor het indienen van de fiscale fiches vastgelegd op 29 februari is verlengd tot 5 maart.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

21

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

25

Op deze datum schakelen we over naar het zomeruur. Dit heeft gevolgen voor de werknemers die gedurende de nacht werken. U leest hier binnenkort meer over op onze site.

30

Uiterste datum om aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) te melden hoeveel individuele pensioenbeloftes, per categorie van werknemers, in 2011 toegekend zijn, en het bewijs te leveren dat er in uw onderneming een pensioenstelsel bestaat voor alle werknemers. Er moet geen mededeling aan de FSMA gedaan worden indien er geen nieuwe individuele pensioentoezeggingen toegekend werden in de loop van het jaar 2011.

30

Uiterste datum om het jaarverslag welzijn van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) aan het Toezicht op het Welzijn op het werk over te maken. Lees ons artikel van 20 februari op Lex4You.

31

Uw sociale bijdragen als zelfstandige moeten uiterlijk op 31 maart op de rekening van uw Sociaal Verzekeringsfonds staan.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-02-2012