To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Minimumloon in Duitsland … Ook voor de Belgische transporteurs?

30/03/2015

Sinds 1 januari 2015 heeft Duitsland een minimumloon (Mindestlohn) ingevoerd. Tot grote tevredenheid van de Europese transportsector is dit niet van toepassing op de transporteurs die enkel op doorreis zijn in het land.

8,50 euro per uur

Het nieuwe minimumloon bedraagt 8,50 euro bruto per uur, met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Voordien garandeerden slechts een tiental sectoren in Duitsland een minimumloon via collectieve arbeidsovereenkomst. Er gelden nog uitzonderingen in geval van indienstneming van langdurig werklozen of zeer laaggeschoolde werknemers.

Gevolgen voor de transportsector

Voor de transportsector betekende dit oorspronkelijk dat de werkgever moest aantonen dat de chauffeurs die vervoer vanuit/naar/door/in Duitsland verrichten een brutoloon van minstens 8,50 euro ontvangen.

Na protest van sommige buurlanden, waaronder Polen en Tsjechië die een beduidend lager minimumloon hanteren, is het Duitse minimumloon niet langer van toepassing op chauffeurs die enkel op doorreis zijn in Duitsland. Andere landen waren eveneens opgelucht dat ze de strenge administratieve formaliteiten die de Duitse douanediensten opgelegd hadden (verzending van een fax met vermelding van de gegevens van de chauffeur) in het kader van deze nieuwe reglementering niet moeten toepassen.

Opgelet! Voor vrachtwagens die in Duitsland geladen of gelost worden, moet het nieuwe minimumloon wel toegepast worden. Op vraag van de Duitse douane zal men in het Duits moeten kunnen bewijzen welke prestaties verricht werden op Duitse bodem (en dus ook kunnen aantonen welk uurloon betaald werd).

Lopende besprekingen

De besprekingen zijn nog altijd niet volledig afgerond. De federatie van Belgische transporteurs Febetra heeft de Europese commissaris Marianne Thyssen gevraagd om na te gaan of bepaalde aspecten van deze nieuwe reglementering wel stroken met het Europees recht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-03-2015