To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

RSVZ en RVP lanceren de website www.pensioenaanvraag.be

22/02/2011

Jaarlijks gaan er meer dan 100.000 burgers met pensioen. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Vanaf vandaag kunnen ze hun aanvraag indienen via hun pc op de website www.pensioenaanvraag.be. In enkele minuten is de klus geklaard.

Voor wie?

Pensioenaanvraag.be is toegankelijk voor alle actieve burgers die werken/gewerkt hebben als werknemer (bediende, arbeider of contractueel bij de overheid) of als zelfstandige. Vastbenoemde ambtenaren moeten hun pensioenaanvraag indienen bij hun laatste werkgever.

Vanaf wanneer?

Vervroegd met pensioen gaan, kan onder bepaalde voorwaarden vanaf 60 jaar. De aanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen en dus ten vroegste de maand van de 59e verjaardag ingediend worden. Wie op de normale pensioenleeftijd (65 jaar) met pensioen wil gaan, moet geen aanvraag indienen.

Hoe?

De burger moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Daarna wordt hem gevraagd om:

  • de gegevens uit het rijksregister te controleren;
  • zijn contactgegevens in te vullen;
  • de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie);
  • de aard van zijn beroepsloopbaan te verduidelijken;
  • de ingangsdatum te bepalen.

De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde informatie toe te lichten.

Praktische info

www.pensioenaanvraag.be is beschikbaar in de drie landstalen. Er kan ook naar deze site worden doorgeklikt vanaf de website van de Sociale Zekerheid www.socialsecurity.be.

Om toegang te krijgen via de elektronische identiteitskaart is een compatibele eiD-kaartlezer nodig (lijst compatibel materiaal: www.fedict.be). Een token is een kaart met 24 persoonlijke codes en kan worden aangevraagd op www.belgium.be.

Indien burgers meer informatie wensen over de wetgeving of vragen hebben over de website :

  • Gewerkt als zelfstandige? Contacteer het RSVZ : 02/546.42.11;
  • Gewerkt als werknemer? Contacteer de RVP : 0800/502.46.
© 2010 Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 22-02-2011