To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geen arbeidskaart meer vereist voor Roemenen en Bulgaren in 2014

12/12/2013

Vanaf 1 januari 2014 zal er geen arbeidsvergunning of arbeidskaart meer vereist zijn voor de tewerkstelling van Roemenen en Bulgaren. Deze documenten zijn wel nog steeds nodig voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers.

Einde van de overgangsperiode voor de Roemenen en de Bulgaren

De onderdanen van de Europese Unie zijn vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart. België heeft voor de nieuwe lidstaten evenwel steeds in overgangsperiodes voorzien waarin ze wel nog over een arbeidskaart moeten beschikken.

De overgangsperiode voor de Roemenen en de Bulgaren loopt af op 31 december 2013. Na deze datum zal de werkgever die werknemers van deze nationaliteiten wenst tewerk te stellen, op voorhand geen enkele toelating om te (laten) werken meer moeten aanvragen.

Opgelet, in bepaalde gevallen zullen nog wel andere formaliteiten vervuld moeten worden. We denken in de eerste plaats aan de formaliteiten vereist in geval van tijdelijke detachering van werknemers: het A1-formulier en de Limosamelding. Voor meer info hieromtrent, raadpleeg uw legal advisor.

Overgangsperiode nog steeds lopende voor de Kroaten

De Kroaten mogen nog niet vrij in België werken. Ook voor hen werd immers een overgangsperiode van twee jaar voorzien. Deze heeft een aanvang genomen op 1 juli 2013, datum van de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, en loopt dus in principe af op 30 juni 2015.

Meer info?

Om meer te weten over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, raadpleeg onze fiches "Buitenlandse werknemers" in de rubriek Sociaal/Info+.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-12-2013