To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Dubbelbelastingverdrag België - Luxemburg verduidelijkt

07/07/2015

Recent publiceerden we een artikel omtrent de overeenkomst tussen België en Luxemburg om de regels die van toepassing zijn voor grensarbeiders te versoepelen (toleranter beleid op basis van 24 dagenregeling).

De administratie publiceert nu een circulaire [1] waarin de praktische toepassingsmodaliteiten van de nieuwe regeling worden toegelicht.

Concreet worden volgende punten besproken:

    • Welke situaties worden beoogd?
    • Hoe worden de 24 dagen berekend (incl. bijzondere gevallen zoals telewerk en deeltijders)?
    • Bepaling van de beloning
    • Bewijslast
    • Inwerkingtreding.

[1] Circulaire Nr. 22/2015 (nr. Ci.700.520) dd.1 juni 2015

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-07-2015