To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tewerkstelling in verschillende landen - A1-formulier online!

26/12/2013

Voortaan kunt u het A1-formulier, dat de toepasselijke socialezekerheidswetgeving vermeldt bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende landen, elektronisch aanvragen via de applicatie Gotot. Deze applicatie kon eerder al worden gebruikt voor detacheringsaanvragen.

Wat gebeurt er wanneer uw werknemer in verschillende landen werkt?

Als u een werknemer in verschillende landen binnen de Europese Economische Ruimte tewerkstelt, bepaalt een bindende Europese verordening in welk land sociale bijdragen betaald moeten worden voor die werknemer. Er zal één enkel land bevoegd zijn, en uw werknemer zal in dat land aan de wetgeving onderworpen zijn voor al zijn arbeidsprestaties.

Een speciaal formulier, A1-attest genoemd, geeft, op basis van de informatie die u aan de bevoegde socialezekerheidsinstelling hebt meegedeeld, aan van welk land de socialezekerheidswetgeving gevolgd zal moeten worden.

Tot voor kort moest een schriftelijke procedure worden gevolgd om dit formulier te verkrijgen.

Online aanvraagprocedure

Voortaan kan het formulier online worden aangevraagd via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be. Deze mogelijkheid bestaat al jaren voor de aanvraag van detacheringsformulieren, die betrekking hebben op het tijdelijk uitzenden van een werknemer naar een ander land[1].

Surf naar de portaalsite, klik op Werkgever en kies vervolgens de tab Internationaal. U vindt er de Gotot-applicatie. U vindt nu in het rechtermenu een knop ‘Aanvraag detachering' en een knop ‘Aanvraag werken in meerdere landen'.

Opgelet: de dienst ‘Aanvraag werken in meerdere landen' is beveiligd. De portaalsite van de sociale zekerheid verduidelijkt dat werkgevers die deze dienst willen gebruiken, zich moeten aanmelden met een eID of een token. Als u nog geen beveiligde toegang heeft, kunt u gebruikmaken van de schriftelijke procedure. Wenst u een beveiligde toegang aan te vragen, dan vindt u alle nodige informatie op de pagina ‘Zich registreren' van de portaalsite.

Wenst u meer informatie over uw verplichtingen bij grensoverschrijdende tewerkstelling? Wenst u bijstand voor het aanvragen van detacheringsformulieren of formulieren van gelijktijdige tewerkstelling? Contacteer dan uw legal advisor![1] Als in dat geval aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de werknemer in principe onderworpen blijven aan de sociale zekerheid van zijn land van herkomst.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-12-2013