To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Geen formaliteiten voor de aanwerving van bepaalde buitenlandse studenten tijdens de schoolvakantie

17/07/2019

Als u een student van buitenlandse nationaliteit in België wil tewerkstellen, moet u in principe op voorhand over een arbeidsvergunning beschikken. De buitenlandse student zelf moet een arbeidskaart in zijn bezit hebben[1].

Voor sommige buitenlandse studenten zijn deze formaliteiten evenwel niet verplicht tijdens de schoolvakanties.

Vrijstellingen

Voor studenten

Sommige categorieën van werknemers zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbeidskaart aan te vragen en hun werkgevers moeten evenmin in het bezit zijn van een arbeidsvergunning. Het betreft met name de studenten die:

  • wettelijk in België verblijven;
  • ingeschreven zijn in een onderwijsinrichting in België (A-kaart) voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan;
  • enkel voor arbeidsprestaties tijdens de schoolvakanties[2].

Wanneer de arbeidsprestaties plaatsvinden buiten de schoolvakanties mag de tewerkstelling 20 uur per week niet overschrijden[3] en moet ze verenigbaar zijn met de studies.

Deze studenten hebben dus een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

Gebaseerd op de verblijfsituatie

Zijn daarenboven eveneens vrijgesteld de studenten die zich in één van de volgende gevallen bevinden:

  • De onderdanen van de Lidstaten van de EER en Zwitserland (zowel met hun nationale identiteitsbewijs als met de Belgische E of E+ kaart). Ze hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
  • De buitenlandse onderdanen ingeschreven in het vreemdelingenregister voor onbepaalde duur (B-kaart). Ze hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;
  • De buitenlandse onderdanen die houder zijn van een identiteitskaart voor vreemdelingen (C-kaart). Ze hebben onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt;

Studenten die verplichte stages verrichten ten behoeve van hun studies in België zijn eveneens vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt ongeacht hun verblijfssituatie.

Ga voor elk geval afzonderlijk goed na of alle voorwaarden voor de vrijstelling vervuld zijn. De illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt immers zwaar gesanctioneerd.

Als u nog vragen of twijfels hebt omtrent de eventuele vrijstelling voor de arbeids- of gecombineerde vergunning (single permit) van uw buitenlandse werknemers, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

 


[1] Voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen moet er in principe een single permit worden aangevraagd.

[2] De vrijstelling geldt dus niet voor de studenten die in het buitenland verblijven en in België een studentenjob willen komen uitoefenen tijdens de vakantie, noch voor de tewerkstelling buiten de schoolvakanties, noch voor de studenten die avondonderwijs volgen of onderwijs voor sociale promotie.

[3] Dit is de maximale tewerkstelling voor alle werkgevers samen. Dit kan van belang zijn als u deze studenten via een overeenkomst als interimwerknemer aan het werk plaatst. U moet er dus steeds rekening mee houden dat ze buiten de schoolvakanties nooit meer dan 20 uur per week werken, ook als ze bij meerdere werkgevers tewerkgesteld zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-07-2019